Структура і морфологія порошків оксиду цирконію (IV), одержаних термічним методом із різних прекурсорів

Термічним методом синтезовано порошки ZrO2 з різних прекурсорів: гідроксиду цирконілу (ZrO(OH)2) та оксалату цирконілу (ZrOC2O4). В синтезованих зразках методом рентгенофазового аналізу визначено фазовий вміст; зразок, що синтезований з ZrO(OH)2, складається в основному з моноклінної модифікації, а зразок, що синтезований з ZrOC2O4, — з тетрагональної модифікації. Здійснено розрахунок параметрів кристалічних ґраток одержаних порошків ZrO2 методом рентгеноструктурного аналізу. Знайдено розміри кристалітів, що становлять для зразка, синтезованого з ZrO(OH)2, і зразка, синтезованого з ZrOC2O4, відповідно 74,5 нм і 29,4 нм. Методами сканувальної (MIRA3 TESCAN) і просвічувальної (ПЕМ 125К) електронної мікроскопії визначено морфологію та мінімальний розмір частинок ZrO2. Зразок, що синтезований з ZrO(OH)2, має гра- нулоподібну структуру з мінімальним розміром частинок 100 нм, а зразок, що синтезований з ZrOC2O4, — пористу структуру з мінімальним розміром зерен 30 нм. Визначено питому поверхню та розмір частинок зразків ZrO2 ексикаторним методом адсорбції парів бензолу, які становлять для зразка, синтезованого з ZrO(OH)2, і зразка, синтезованого з ZrOC2O4, відповідно 10,4 м2/г, 104,9 нм і 39,1 м2/г, 27,9 нм. Зроблено порівняння розмірів частинок ZrO2, обчислених на основі даних за різними методами.

Рік видання: 
2012
Номер: 
3
УДК: 
620.22.546.07
С. 133—136. Іл. 3. Табл. 2. Бібліогр.: 12 назв.
Література: 

1. Шабанова Н.А., Попов В.В., Саркисов П.Д. Химия и технология нанодисперсных оксидов. — М.: ИКЦ “Академкнига”, 2006. — 312 с.
2. Савельев Г.Г., Стась Н.Ф. Научные исследования и технологические разработки на кафедре общей и не- органической химии Томского политехнического университета // Изв. Томского политехн. ун-та. — 2005. — 308. — С. 244—251.
3. J.M.E. Matos et. al., “Reflus synthesis and hydrothermal processing of ZrO2 nanopowders at low temperature”, Mater. Chem. Phys., vol. 117, pp. 455—459, 2009.
4. J.B. Miller and E.I. Ko, “Acidic Properties of Silica-Containing Mixed Oxide Aerogels: Preparation of Zirconia- Silica and Comparison to Titania-Silica”, J. of Catalysis, vol. 159, pp. 58—69, 1996.
5. Q.J. Zhang et al., “Sol-gel derived ZrO2—SiO2 highly reflective coatings”, Int. J. Inorg. Mater, vol. 2, pp. 319— 326, 2000.
6. C. Flego et al., “Synthesis of mes-oporous SiO2—ZrO2 mixed oxides by sol-gel method”, Catal. Commun., vol. 2, pp. 43—49, 2001.
7. Q.J. Huang et al., “Sintering and thermal properties of multiwalled carbon nanotube-BaTiO3 composites”, Mater. Chem., vol. 15, pp. 1995—2002, 2005.
8. A.K. Jamting et al., “Measurement of the Micro Mechanical Properties of Sol-gel TiO2 Films”, Thin Solid films, vol. 322, pp. 189—194, 1998.
9. Недома И. Расшифровка рентгенограмм порошков. — М.: Металлургия, 1975. — С. 65—421.
10. Вест А. Химия твердого тела. — М.: Мир, 1988. — 558 с.
11. A.O. Dieng and R.Z. Wang, “Literature review of solar adsorption technologies for ice-making and air-conditioning purposes and recent developments in solar technology”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 5, pp. 313—342, 2001.
12. Z.G. Wu et al., “Preparation of zirconia aerogel by heating of alcohol-aqueous salt solution”, J. of Non-Crystalline Solids, vol. 330, pp. 274—277, 2003.

Текст статтіРозмір
2012-3-22.pdf495.1 КБ

Тематичні розділи журналу

,