Дослідження характеристик L-подібного і крос-хвилеводу варіаційним методом

У пристроях НВЧ отримали застосування хвилеводи з однією та двома вставками — L-подібні та крос-хвилеводи, тому існує необхідність пошуку нових ефективних і швидких методів розрахунку характеристик таких хвилеводів. Для розрахунку власних значень хвиль L-подібного та крос-хвилеводу з довільними геометричними параметрами застосований варіаційний метод. Ортогональні по площі розглядуваних хвилеводів поліноми невідомі. Розглянуто кілька видів апроксимацій поля: на основі тригонометричних і степеневих функцій. Апроксимація поля тригонометричними функціями дає більш точні результати при розрахунку власних значень і вимагає меншої кількості математичних операцій. Зі збільшенням порядку системи збільшується число обумовленості й з’являється нестабільність знайдених рішень. Варіаційний метод дає змогу при невеликій кількості операцій отримати власні значення хвиль з великою точністю при досить великих вставках. Результати можуть бути використані при проектуванні й синтезі НВЧ-пристроїв на основі L-подібного та крос-хвилеводу.

Рік видання: 
2012
Номер: 
5
УДК: 
621.395.6
С. 27—33. Іл. 7. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. H.F. Lenzingand and M.J. Gans, “Machined waveguide twist”, IEEE Trans. Microw. Theory and Tech., vol. 38, no. 7, pp. 942—944, 1990.
2. X.-P. Liang et al., “Dual mode coupling by square corner cut in resonators and filters,” IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 40, no. 12, pp. 2294—2302, 1992.
3. А.А. Kirilenko et al., “Compact 90 Twist Formed by a Double-Corner-Cut Square Waveguide Section”, IEEE Trans. on Microwave Theory and Tech., vol. 56, no. 7, pp. 1633—1637, 2008.
4. L.A. Rud and K.S. Shpachenko, “Polarizer Based on Waveguide with Complex Cross-Section”, in Proc. 2010 Int. Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves, Kharkiv, 2010, CD-ROM, E-7.
5. L.A. Rud and K.S. Shpachenko, “Eigen Modes of a Square Waveguide With Two Inner Diagonally-Placed Square Ridges”, IEEE Trans. on Math. Methods in Electromagnetic Theory, Kyiv, Sep. 2010.
6. Войтович Н.Н., Каценеленбаум Б.З., Сивов А.Н. Обобщенный метод собственных колебаний в теории дифракции: Монография. — М.: Наука, 1977. — 416 с.
7. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. — М.: Наука, 1965. — 424 с.
8. Морс Ф.М., Фешбах Г. Методы теоретической физики. Т. 2. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960. — 942 с.
9. Волноводы сложных сечений / Г.Ф. Заргано, В.П. Ляпин, В.С. Михалевский и др. — М.: Радио и связь, 1986. — 124 с.
10. Верлань А.Ф., Сизиков В.С. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы: Справ. пособие. — К.: Наук. Думка, 1986. — 544 с.

Текст статтіРозмір
2012-5-4.pdf1.32 MБ