Тензорна модель буферизації портів цифрового комутатора

Метою дослідження є розроблення тензорної моделі розподілу буферної пам’яті між портами вводу-виводу цифрового мережевого комутатора. Для реалізації мети використано метод розділених списків, у якому кожен зовнішній фізичний порт комутатора має внутрішні транзитні буфери вводу-виводу для кожного з інших зовнішніх портів. У результаті введено поняття нульового порту комутатора, що з’єднує зовнішні порти з самим комутатором як об’єктом адресації. Побудовано матрицю буферизації портів комутатора і визначено кватерніон для довільної пари портів. Для випадку однакового розміру буферів вводу і виводу одного напрямку взаємодії двох портів отримано спрощену матрицю буферизації портів. Проведено декомпозицію спрощеної матриці буферизації на симетричну й антисиметричну складові матриці. Симетрична матриця буферизації відображена на дійсний метричний тензор буферизації. Антисиметрична матриця буферизації відображена на два тензори: дійсний тензор кривизни буферизації і комплексний тензор кручення буферизації. Зроблено висновок про доцільність і можливість динамічного розподілу буферної пам’яті в мережевих комутаторах на основі тензорної моделі буферизації портів комутатора.

Рік видання: 
2012
Номер: 
5
УДК: 
621.391
С. 34—39. Іл. 5. Бібліогр.: 15 назв.
Література: 

1. Next Generation Networks Global Standards Initiative [Online]. Available: http://www.itu.int/en/ITU-T/gsi/ngn/ Pages/default.aspx
2. P.R. Wilson et al. Dynamic Storage allocation: A Survey and Critical Review. Dp. of Computer Sciences Univ.of Texas at Austin [Online]. Available: http://www.arnetminer. org/viewpub.do?pid=465223
3. D. Lea. A Memory Allocator [Online]. Available: http:// g.oswego.edu/dl/html/malloc.html
4. The BGET Memory Allocator [Online]. Available: http:// www.fourmilab.ch/bget
5. M. Masmano et al. Dynamic storage allocation for realtime embedded systems. Universidad Polit.ecnica de Valencia, Spain [Online]. Available: http://www.cs.virginia.edu/ ~zaher/rtss-wip/24.pdf
6. D.E. Knuth, The Art of Computer Programming, vol. 1: Fundamental Algorithms. Massachusetts: Addison-Wesley, 1973, 634 p.
7. T. Ogasawara, “An algorithm with constant execution time for dynamic storage allocation”, in 2nd Int. Workshop on Real-Time Computing Systems and Applications. Tokyo, Oct. 25—27, 1995, p. 21.
8. TLSF Memory Allocator [Online]. Available: http://www.ocera. org/download/components/WP5/dynmem-1.4.html
9. Управление трафиком ATM. — Режим доступа: http:// ivt.psati.ru/metods/Seti_EVM/El_Uch_Seti_Lazarev/wan/U prtrafir-ATM/index.htm
10. L. Kleinrock (July 1961). Information Flow in Large Communication Nets, in RLE Quarterly Progress Report [Online]. Available: http://www.lk.cs.ucla.edu/LK/Bib/ REPORT/RLEreport-1961.html
11. D. Kriesel. A Brief Introduction to Neural Networks [Online]. Available: http://www.dkriesel.com/en/science/ neural_networks
12. Крон Г. Тензорный анализ сетей: Пер. с англ. — М.: Сов. радио, 1978. — 720 с.
13. Петров А.Е. Тензорная методология в теории систем. — М.: Радио и связь, 1985. — 152 с.
14. Тихонов В.И. Построение тензорной модели асимметричных цифровых потоков в комплексном пространстве // Проблеми телекомунікацій. — 2011. — № 2 (4). — С. 42—53.
15. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). — М.: Наука, 1973. — 832 с.

Текст статтіРозмір
2012-5-5.pdf332.58 КБ