Експериментальне вивчення особливостей руху плівки води в структурі сітки

Експериментально вивчено вплив на товщину плівки на сітчастій поверхні характеристик сітки, конструкції зрошувача та густини зрошення. Дослідження проводилося шляхом зрошення сітчастої поверхні водою, що подавалася через зрошувач певного типу за відсутності потоку повітря. Товщина плівки на сітці визначалася емпірично через визначення кількості утримуваної води. Остання встановлювалася методом відсікання, відносна похибка експерименту не перевищує 6 %. Встановлено, що зростання густини зрошення сітки приводить до відповідного збільшення товщини плівки рідини відповідно до товщини плівки за формулою Нуссельта. Застосування сітчастих матеріалів з мінімальними геометричними розмірами веде до утворення надтонких плівок. Товщина плівки рідини за струменевого зрошення зменшується порівняно з переливним. Рекомендовано конструкцію струменевого зрошувача з отворами, діаметр яких відповідає технологічності виготовлення, а один отвір зрошувача припадає на 50 мм фізично зрошуваної поверхні сітки. Рух плівки на сітці є рухом потоку в структурі сітки і відповідає омиванню циліндра потоком рідини.

Рік видання: 
2012
Номер: 
5
УДК: 
536.423
С. 40—44. Іл. 6. Табл. 1. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Туз В.О. Тепломасообмін і гідродинаміка парогазорідинних потоків в каналах з сітчастим покриттям: Дис. … докт. техн. наук. – 05.14.06 – К., 2010. – 268 с.
2. Бояджиев Х., Бешков В. Массоперенос в движущихся пленках жидкости. – М.: Мир, 1988. – 138 с.
3. Лукач Ю.Е., Радченко Л.Б., Тананайко Ю.М. Теплоотдача к тонким жидкостным пленкам, стекающим по полимерной поверхности // Изв. ВУЗов. Химия и хим. технология. – 1972. – XV. – С. 141.
4. Калинин Э.К., Дрейцер Г.А., Ярхо С.А. Интенсификация теплообмена в каналах. – М.: Машиностроение, 1990. – 206 с.
5. Харин В.Ф., Николаев Н.А., Николаев А.М. Влияние шероховатости стенки на толщину пленки жидкости при гравитационном стекании // Изв. ВУЗов. Химия и хим. технология. – 1972. – XV, № 9. – С. 1406–1410.
6. Дикий М.О., Туз В.О., Кузьменко І.М. та ін. Гідроди- наміка плівки на сітчастій структурі // Пром. теплотехника. – 2005. – 27, № 4. – С. 23–27.
7. Рамм В.М. Абсорбция газов. – М.: Химия, 1966. – 768 с.
8. Кузьменко І.М. Гідродинаміка та тепломасообмін впротитоковому контактному випаровувачі з сітчастою гофрованою насадкою: Дис. … канд. техн. наук. – 05.14.05. – К., 2003. – 150 с.
9. Дубровская В.В. Гидродинамика и тепломассообмен в смешивающем конденсаторе с сетчатой насадкой: Дисс. … канд. техн. наук. – 05.14.05. – К., 1999. – 168 с.
10. Василенко С.М., Українець А.І., Олішевський В.В. Основи тепломасообміну. – К.: НУХТ, 2004. – 250 с.

Текст статтіРозмір
2012-5-6.pdf181.92 КБ