Нестабільність амплітудно-частотної характеристики високовольтного подільника напруги, зумовлена неідентичністю елементів його високовольтного плеча

На основі проведення багаторазових вимірювань визначено реальний розподіл значень ємності конденсаторів високовольтного плеча подільника напруги з допуском відхилення від номіналу ± 5 %. Показано, що цей розподіл є асиметричним відносно номінального значення (22 нФ). Проведено перенормування отриманого розподілу відносно середнього значення ємності конденсаторів. Досліджується вплив реального розподілу ємностей конденсаторів на нестабільність амплітудно-частотної характеристики високовольтного подільника напруги. Показано, що вплив реального розподілу ємностей конденсаторів з допуском ± 5 % на нестабільність АЧХ подільника є менш вираженим відносно закону нормального розподілу з середнім квадратичним відхиленням ± 5 %. Обґрунтовується як прийнятний допуск на відхилення ємності конденсаторів високовольтного плеча ± 5 %. Зазвичай заданий допуск на відхилення ємностей ± 10 % призводить до неприпустимо високої нестабільності АЧХ високовольтного подільника напруги.

Рік видання: 
2012
Номер: 
5
УДК: 
621.3.027.7
С. 51—54. Іл. 3. Табл. 2. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Техніка і електрофізика високих напруг: Навч. посібник / В.О. Бржезицький, А.В. Ісакова, В.В. Рудаков та ін.; за ред. В.О. Бржезицького та В.М. Михайлова. — Харків: НТУ “ХПІ” : ТОВ “Торнадо”, 2005. — 926 с.
2. High-voltage test tehniques. Part 2: Measuring Systems, Internationale standard IEC 60-2, 2003,139 рр.
3. Бржезицкий В.А. Прецизионные масштабные измерительные преобразователи высокого напряжения переменного тока: Дис. … док. техн. наук. — К.: НТУУ “КПІ”, 1992. — 513 с.
4. Атарод С., Бржезицький В.О., Гаран Я.О., Маслюченко І.М. Розрахунок наведеного потенціалу в задачі високовольтного подільника напруги // Електротехніка і електромеханіка. — 2012. — № 4. — С. 65—67.
5. Бржезицький В.О., Проценко О.Р., Кікало В.М. Частотні характеристики високовольтних подільників напруги // Технічна електродинаміка. — 2007. — № 5. — С. 66—70.

Текст статтіРозмір
2012-5-8.pdf200.27 КБ