Точність навігаційної системи для автоматичної посадки безпілотного літака

Розв’язано задачу визначення точності системи навігації й орієнтації, необхідної для виконання автоматичного приземлення безпілотного літака на шасі. Розраховано траєкторії автоматичного приземлення. Запропоновано спосіб формування програми автоматичного вирівнювання, яка складається із жорстких і вільних частин, що дає можливість скоротити повітряну ділянку посадкової дистанції, а також підвищити якість стабілізації. З урахуванням способу формування траєкторії вирівнювання отримано обмеження на характеристики системи навігації та орієнтації у вигляді нерівностей, що містять похибки вимірювання й похибки стабілізації параметрів руху. На їх основі розраховано характеристики навігаційної системи для безпілотного літака ФАКС-1. Виконано моделювання роботи навігаційної системи безпілотного літака, що приземляється в автоматичному режимі, керуючись її сигналами.

Рік видання: 
2012
Номер: 
5
УДК: 
629.735
С. 97—101. Іл. 2. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Интеллектуальная система управления автоматической посадкой беспилотного летательного аппарата на основе комплексного применения технологии нечеткой логики / И.М. Макаров, В.М. Лохин, С.В. Манько и др. // Авиакосмическое приборостроение. — 2004. — № 10. — С. 30—40.
2. Смирнов В.Д, Рудин Я.В. Аппаратурное обеспечение беспилотных летательных аппаратов // Изв. вузов. Приборостроение. — 2005. — № 4. — С. 5—14.
3. Бурнашев В.В., Збруцький А.В. Синтез траєкторії вирівнювання літака в режимі автоматичного приземлення // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2008. — № 1. — С. 81—87.
4. Котик М.Г. Динамика взлета и посадки самолетов. — М.: Машиностроение, 1984. — 256 с.
5. Burnashev V.V. Automatic steering algorithms of the airplane short-cut touchdown // Інформ. системи, механіка та керування. — 2010. — Вип. 5. — С. 136—144.

Текст статтіРозмір
2012-5-12.pdf210.74 КБ