Визначення узагальнених характеристик когерентних спектроаналізаторів

Запропоновано методику розрахунку узагальнених характеристик когерентних спектроаналізаторів, таких як робочий просторовий спектральний діапазон, просторова спектральна й енергетична роздільні здатності. Для розроблення методів розрахунку узагальнених характеристик було розглянуто найбільш поширену схему когерентного спектроаналізатора, коли вхідний транспарант розміщений у передній фокальній площині Фур’є-об’єктива. Як вхідний транспарант було вибрано прямокутний отвір, просторовий спектр якого описується sinc-функціями. Отримано основні формули, а також алгоритм енергетичного розрахунку при частоті вхідного сигналу рівній частоті Найквіста. Наведено приклад розрахунку узагальнених характеристик. На основі аналізу отриманих формул і наведеного прикладу встановлено, що значення характеристик залежать від параметрів оптичної системи когерентного спектроаналізатора та матричного фотоприймача. Це дає змогу вибрати оптимальні розміри та параметри елементів приладу, які дають можливість покращити його властивості.

Рік видання: 
2012
Номер: 
5
УДК: 
681.758
С. 102—108. Іл. 4. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Акаев А.А., Майоров С.А. Оптические методы обработки информации. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2005. – 260 с.
2. Кондратенков Г.С. Обработка информации когерентными оптическими системами. – М.: Сов. радио, 1972. – 208 с.
3. Колобродов В.Г., Тимчик Г.С. Дифракційна теорія оптичних систем. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – 140 с.
4. Колобродов В.Г., Тимчик Г.С. Исследование геометрических параметров квазипериодических структур с помощью когерентного оптического спектроанализатора // Оптико-механическая пром. – 1982. – № 2. – С. 9–11.
5. Зверев В.А., Степанов Н.С. Экспериментальная радиоптика. – М.: Наука, 1979. – 255 с.
6. Колобродов В.Г., Тимчик Г.С. Анализ оптических схем когерентных спектроанализаторов // Оптико-механическая пром. – 1982. –№ 10. – С. 4–7.
7. Колобродов В.Г., Тимчик Г.С., Сахно С.П. Погрешность сборки и юстировки оптической системы когерентного спектроанализатора // Там же. – 1983. – № 9. – С. 6–9.
8. Колобродов В.Г., Островский А.С. Дифракционная теория оптических систем. – К.: КПИ, 1986. – 84 с.
9. Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов. – М.: Логос, 1999. – 480 с.
10. Колобродов В.Г., Лихоліт М.І. Проектування тепловізійних і телевізійних систем спостереження. – К.: НТУУ “КПІ”, 2007. – 364 с.

Текст статтіРозмір
2012-5-13.pdf211.94 КБ