Визначення й аналіз метрологічних характеристик сенсора кисню

Мета роботи полягає в розробленні оптимальних конструкцій сенсора кисню, технології виготовлення сенсорів, нових методів обробки вихідних сигналів з метою підвищення метрологічних характеристик сенсора кисню. Досліджено вплив зовнішніх (атмосферний тиск, температура навколишнього середовища, наявність домішок) і внутрішніх факторів системи (конструктивні особливості сенсорів кисню, матеріали електродів та газодифузійних мембран, склад електроліту) на метрологічні характеристики сенсорів. Підвищення метрологічних характеристик приладів до певних границь досягається зменшенням площі робочого електрода, що веде до зменшення затрат кисню на аналіз, а відповідно, і впливу приладу на досліджуваний об’єкт. Вивчення впливу різних факторів на метрологічні характеристики сенсора кисню, знаходження оптимальних умов їх застосування в конкретних ситуаціях відкриє нові перспективи підвищення технічних характеристик газоаналізаторів кисню. Визначені на даному етапі оптимальні характеристики сенсорів будуть закладені в основу приладів, які за- плановано розробити в майбутньому.

Рік видання: 
2012
Номер: 
5
УДК: 
006.91:616.152.21
С. 109—113. Іл. 1. Табл. 2. Бібіогр.: 8 назв.
Література: 

1. M.A. Milross, “Low-flow Oxygen and Bilevel Ventilatory Support. Effects on ventilation during sleep in cystic fibrosis”, Am. J. Respir Crit Care Med., vol. 163, no. 1, pp. 129—134, 2001.
2. P.J. Hanly and A. Pierratos, “Improvement of sleep apnea in patients with chronic renal failure who undergo nocturnal hemodialysis”, Eng. J Med., vol. 344, no. 2, pp. 102—107, 2001.
3. Дослідження впливу поляризації на метрологічні характеристики сенсору кисню / С.О. Воронов, Е.М. Ройтман, П.О. Голець та ін. // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Приладобудудування. — 2012. — Вип. 43. —
С. 142—147.
4. Дагаев В.А., Коваленко Л.А. Первичные измерительные преобразователи в газоаналитическом приборостроении // Сб. науч. тр. ВНИИАП. — К., 1988. — С. 12.
5. Воронов С.О., Котовський В.Й., Голець П.О. Сенсор для вимірювання парціального тиску кисню в підшкірних тканинах // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Приладобудудування. — 2011. — Вип. 41. — С. 125— 130.
6. Афанасьева В.П, Сморчков В.И., Никитина Н.В. Электрохимические первичные измерительные преобразователи кислорода амперометрического типа // Измерения, контроль, автоматизация. — 1990. — 73, № 1. — С. 44—50.
7. Polarographic-amperometric three-electrode sensor, US Patent 5 007 424, April 16, 1991.
8. Тернер E., Карубу І., Уілсон Дж. Біосенсори, основи та застосування. — М.: Мир, 1992. — 614 с.

Текст статтіРозмір
2012-5-14.pdf195.34 КБ