Ахроматизація та атермалізація об’єктивів інфрачервоної техніки

Розглянуто методику компенсації температурного впливу на якість зображення оптичних систем, які працюють в інфрачервоному діапазоні спектра, для випадку однорідного розподілу температури в системі. При використанні пасивної атермалізації можлива одночасна ахроматизація фокусувального вузла. Раціональне вирішення завдання проектування атермалізованої й ахроматичної оптичної системи можливе при використанні триплету, який включає певні композиції оптичних матеріалів у поєднанні з певним механічним матеріалом несучої конструкції. Запропоновано алгоритм отримання атермалізованої та ахроматичної трикомпонентної оптичної системи шляхом підбору необхідної комбінації матеріалів. Наведено рекомендації з вибору матеріалів триплету на основі діаграми залежності оптичних і теплофізичних властивостей матеріалів. Методика враховує вплив розширення матеріалу несучої конструкції фокусувального вузла при зміні температури навколишнього середовища. Розглянуто приклади реалізації можливих комбінацій оптичних і механічних матеріалів для інфрачервоної області спектра 3—5 і 8—12 мкм.

Рік видання: 
2012
Номер: 
5
УДК: 
535.21
С. 114—117. Іл. 2. Табл. 1. Бібліогр.: 3 назви.
Література: 

1. Кучеренко О.К., Муравьев А.В. Атермализация объективов тепловизоров в артиллерийских и танковых системах наблюдения и прицеливания // Артиллерийское и стрелковое вооружение. – 2011. – № 3(40). – С. 28–33.
2. Russell M. Hudyma, “Athermal MWIR objectives”, SPIE, vol. 2540, pp. 229–235.
3. Слюсарев Г.Г. Методы расчета оптических систем. – Л.: Машиностроение, 1969. – 670 с.

Текст статтіРозмір
2012-5-15.pdf119.43 КБ