Вплив температури відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/ Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001)

Вивчено вплив температури відпалу в вакуумі в інтервалі температур 300—900 °С і прошарку срібла на процеси дифузійного фазоутворення та перехід хімічно невпорядкованої магнітном’якої фази А1(FePt)ГЦК в хімічно впорядковану магнітнотверду фазу L10(FePt)ГЦТ в нанорозмірній плівковій композиції (НПК) Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм) на підкладці SiO2(100 нм)/Si(001). Досліджено її структуру, морфологію і магнітні характеристики. Показано, що після осадження в досліджуваній НПК фіксується фаза А1(FePt)ГЦК. Формування фази L10(FePt)ГЦТ відбувається під час відпалу за температури 600 °С тривалістю 30 с, що на 100 °С нижче, ніж в НПК без прошарку срібла. Можна припустити, що на процеси дифузійного фазоутворення істотно впливає поверхнева енергія, яка залежить від напруженого стану меж розділу шарів у нанорозмірній шаровій композиції. Збільшення температури відпалу до 900 °С супроводжується різким збільшенням кількості зерен фази L10(FePt)ГЦТ з текстурою (001) і шорсткості поверхні. Процеси структурно-фазових перетворень у досліджуваній НПК при термообробці супроводжуються зміною її магнітних властивостей. Після відпалу при температурі 900 °С параметр упорядкування S досягає найбільшого значення 1,55, якому відповідає максимальне значення коерцитивної сили Нс ∼19 кОе.

Рік видання: 
2012
Номер: 
5
УДК: 
539.216.2:661.685
С. 86—91. Іл. 6. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. M.H. Kryder, “Future Storage Technologies: A Look Beyond the Horizon”, in Presentation. Computerworld. Storage Networking World, California, San Diego, Manchester Grand Hyatt., 3—6 April 2006, pp. 350—358.
1. O.A. Ovanov et al., “Determination of the anisotropy constant and saturation magnetization and magnetic properties of an iron-platinum alloy”, Phys. Met. Metallogr., vol. 35, pp. 81—85, 1973.
2. Y.S. Yu et al., “Low-temperature ordering of L10FePt phase in FePt thin film with AgCu underlayer”, J. of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 320, pp. L125—L128, 2008.
3. Chun Feng et al., “Magnetic properties and microstructure of FePt/Au multilayers with high perpendicular magnetocrystalline anisotropy”, Appl. Phys. Let., vol. 93, pp. 152513(1—3), 2008.
4. Y.S. Yu et al., “Structure and magnetic properties of magnetron- sputtered [(Fe/Pt/Fe)]/Au]n multilayer films”, J. of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 322, pp. 1770—1774, 2010.
5. T.O. Seki et al., “Microstructure and magnetic properties of FePt-SiO2 granular films with Ag addition”, J. Appl. Phys., vol. 103, pp. 023910(1—7), 2008.
6. D. Makarov et al., “Perpendicular FePt-based exchangecoupled composite media”, Appl. Phys. Let., vol. 96, pp. 062501(1—3), 2010.
7. K. Barmaket et al., “On the relationship of magnetocrystalline anisotropy and stoichiometry in epitaxial L10CoPt (001) and FePt (001) thin films”, J. Appl. Phys., vol. 98, pp. 033904(1—7), 2005.
8. A.C. Sun et al., “Control of growth and ordering process in FePt(001) film at 300 oC”, J. Phys.: Conf. Ser., vol. 200, pp. 1020099(1—4), 2010.
9. Исследования тонких пленок FePt, синтезированных методом последовательного распыления / А.С. Камзин, Е.В. Снеткова, З. Янг и др. // Письма в ЖТФ. — 2008. — 34, вып. 1. — С. 57—64.
10. Макогон Ю.М., Павлова О.П., Вербицька Т.І., Владимирський І.А. Структура і магнітні властивості нано-розмірної плівки Fe50Pt50 на планарній підкладці SiO2(100 нм)/Si(001) // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. — № 5. — С. 79—83.

Текст статтіРозмір
2012-5-19.pdf658.81 КБ

Тематичні розділи журналу

,