Фазовий склад і особливості плавлення мінеральної сировини українських родовищ для виготовлення LAS-кераміки

Отримано і досліджено літійалюмосилікатне скло, на основі якого виготовляють склокристалічні матеріали загального складу Li2O—Al2O3—SiO2, що відіграють важливу роль у промисловості як матеріали з особливими властивостями. Ситали вирізняються високою міцністю, низьким коефіцієнтом термічного розширення, хімічною та термічною стійкістю й іншими перевагами. Для отримання LAS-кераміки було виділено монофракції петаліту, досліджено їх хімічний склад, а також підібрано та розраховано склад і підготовлено компоненти шихти Li-скла, після чого було проведено термічну обробку отриманих зразків. У результаті дослідження було розроблено методику отримання літієвого скла на основі мінеральної сировини Полохівського родовища (західна частина Кіровоградського блока Українського щита), досліджено фазовий і хімічний склад отриманих зразків мінеральних фракцій, визначено їх основні характеристики, досліджено зразки отриманого скла. Зроблено висновки стосовно методики підготовки компонентів шихти скла. Результати роботи можуть бути використані для виготовлення на основі цих стекол склокристалічних матеріалів із заданими властивостями.

Рік видання: 
2012
Номер: 
5
УДК: 
666 + 553.493.34
С. 153—158. Іл. 3. Табл. 3. Бібліогр.: 12 назв.
Література: 

1. H. Bach and D. Krause, Low thermal expansion glass ceramics. Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2005, 248 pp.
2. J. Petzoldt and W. Pannhorst, “Chemistry and structure of glass-ceramic materials for high precision optical applications”, J. of Non-Crystalline Solids, vol. 129, pp. 191— 198, 1991.
3. G.H. Beall, Glass-Ceramics, Glass Ceramic Research Dept., Corning NY 14830, pp. 157—164, 1978.
4. P. Riello et al., “Nucleation and crystallization behavior of glass-ceramic materials in the Li2O—Al2O3—SiO2 system of interest for their transparency properties”, J. of Non-Crystalline Solids, vol. 288, pp. 127—139, 2001.
5. R. Bohmer et al., “Glassy, ceramic, and crystalline lithium aluminosilicates: charge transport and low-temperature specific heat studies”, Ibid, vol. 172-174, no. 2, pp. 1270—1276, 1994.
6. P.E. Doherty et al., “Direct observation of the crystallization of Li2O—A12O3—SiO2 glasses containing TiO2”, J. American ceramic society, vol. 50, no. 2, pp. 77—81, 1967.
7. Особливості мінерального складу та умов утворення рідкіснометалевих пегматитів західної частини Кіровоградського блоку (Український щит) / Д.К. Возняк, В.М. Бугаєнко, Ю.А. Галабурда и др. // Мінералог. журнал. — 2000. — 22, № 1. — С. 21—41.
8. Еременко Г.К., Пианов Б.H., Белых Н.А. и др. Минералогические особенности и условия образования литиевых пегматитов Кировоградского блока (Украинский шит)// Минералог. журнал. — 1996. — Т. 18, № 1. — С.48—57.
9. Мелкозернистые петалитовые руды — новый вид литийсодержащего сырья Украины / А.Х. Бакаржиев, О.Ф. Макивчук, Б.Н. Иванов и др. // Мінеральні ресурси України. — 2000. — № 1. —С. 16—19.
10. Быховский Л.З., Линде Т.П., Петрова Н.В. Перспективы освоения и развития минерально-сырьевой базы лития // Мин. ресурсы России. — 1997. — № 6. — С. 8—13.
11. Новый редкометалличный район Украины / С.В. Нечаев, О.Ф. Макивчук, Н.А. Белых и др. // Геолог. журнал. — 1991. — № 4. — С. 119—123.
12. Берлинский А.И. Разделение минералов. — М: Недра, 1975. — 176 с.

Текст статтіРозмір
2012-5-26.pdf1.21 MБ

Тематичні розділи журналу

,