Вплив стратегій керування довжиною пакетів на ефективність МАС-рівня пакетних радіомереж

Автори

Досліджено підвищення ефективності пакетних радіомереж на рівні керування доступом до радіоканалу. Для цього здійснено огляд відомих стратегій керування довжиною пакетів і виявлено неповноту набору комбінацій зміни вектора довжини пакетів з можливими станами радіоканалу в протоколах множинного доступу з контролем сигналу несучої. Запропоновано три нові стратегії зміни довжини пакетів, які роблять вичерпним означений набір комбінацій. Дослідження ефективності нових стратегій здійснено методом математичного моделювання їх функціонування при реалізації гнучкого та жорсткого протоколів множинного доступу з контролем сигналу несучої. З використанням математичної моделі для кожної нової стратегії розраховано кількісні показники ефективності у вигляді середньої швидкості передавання, пропускної здатності радіоканалу і границі стійкості. Здійснено порівняльний аналіз нових і відомих стратегій та встановлено значення системних параметрів, при яких нові стратегії мають перевагу за ефективністю порівняно з відомими. Запропоновані стратегії керування довжиною пакетів можуть бути використані для під- вищення ефективності роботи діючих пакетних радіомереж з конкурентним доступом та при проектуванні нових.

Рік видання: 
2012
Номер: 
6
УДК: 
621.39
С. 7—12. Іл. 4. Табл. 3. Бібліогр.: 3 назви.
Література: 

1. G.I. Papadimitriou and A.S. Pomportsis, “Adaptive MAC protocols for broadcast networks with bursty traffic,” IEEE Trans. Commun., vol. 51, no. 4, April 2003.
2. Бунін С.Г., Войтер А.П. Адаптивні протоколи множинного доступу зі змінною довжиною пакетів // Наукові вісті НТУУ ‘’КПІ ”. – 2007. – № 5. – С. 25–29.
3. Войтер А.П. Порівняльний аналіз стратегій адаптації довжини пакетів при конкурентному доступі до радіоканалу // Наукові вісті НТУУ ‘’КПІ”. – 2007. – № 6. – С. 11–15.

Текст статтіРозмір
2012-6-1.pdf226.92 КБ