Термодинамічна ефективність теплонасосних схем кондиціонування повітря

Проаналізовано термодинамічну ефективність схем кондиціонування повітря на базі теплового насоса (ТН). Розглянуто найпростіші схеми кондиціонування повітря на базі ТН. Аналітично отримано залежності для розрахунку цих схем. Наведено графічні залежності основних параметрів, що характеризують ефективність роботи схем, від температури навколишнього повітря. Проведено аналіз ефективності схем кондиціонування повітря на базі ТН. Зіставлення питомих затрат енергії показало, що теплонасосна схема кондиціонування повітря з можливістю вентиляції майже не поступається за ефективністю схемі у вигляді спліт-системи; при цьому вона має перевагу: забезпечує вентиляцію приміщення там, де це необхідно. Тому використання цієї схеми є виправданим у випадку, коли необхідні і вентиляція приміщення, і кондиціонування повітря одночасно. Якщо основною метою є кондиціонування повітря в приміщенні (наприклад, у житлових будівлях), то доцільно використовувати спліт-системи. Загалом вибір конкретної схеми залежить від призначення об’єкта, який вона обслуговує.

Рік видання: 
2012
Номер: 
6
УДК: 
697.9
С. 23—28. Іл. 7. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Тепловой насос — энергетически эффективная составляющая систем кондиционирования воздуха // Тепловые насосы. — 2011. — № 2. — С. 25—30.
2. Air-Source Heat Pumps. EREC Fact Sheet, June 2011.
3. Безродний М.К., Галан М.А. Термодинамічна ефективність теплонасосних систем повітряного опалення // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. — № 6. — С. 13—17.
4. Морозюк Т.В. Теория холодильных машин и тепловых насосов. — Одесса: Студия “Негоциант”, 2006. — 712 с.
5. О рациональном использовании теплонасосных технологий в экономике Украины / Ю.М. Мацевитый, Н.Б. Чиркин, Л.С. Богданович, А.С. Клепанда // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2007. — № 3. — С. 20—31.
6. Ефимов Н.Н., Малышев П.А. Перспективы использования теплових насосов в энергообеспечении промышленных и комунальних предприятий // Теплоэнергетика. — 2009. — №11. — С. 30—33.
7. Колесниченко Н.В., Константинов Г.Е., Дмитренко М.А.Оценка целесообразности использования теплових насосов в Украине // Пром. теплотехника. — 2011. — № 5. — С. 67—73.

Текст статтіРозмір
2012-6-3.pdf273.53 КБ