Використання методології передбачення для супроводу процесу нормотворення електронним парламентом

Автори

Міжнародна неприбуткова організація “Електронний парламент” пропагує ідею загального світового парламенту — як поєднання парламентарів з різних країн у єдиний форум, проведення єдиних світових слухань та задання єдиного вектора розвитку і законодавчої діяльності для багатьох країн світу, уніфікації законодавств (розроблення “типового” законодавства). Нині проект є прообразом створення неформального парламенту світу по одній-двох країнах-представниках на кожному континенті. На рівні окремих країн “Електронний парламент” передбачає впровадження електронного документообігу, інформаційне забезпечення діяльності парламенту, а також представлення результатів його діяльності для виборців через портали й інші джерела. Однак аналітична підтримка “вхідних” і “внутрішніх” процесів парламентів не забезпечується. На сьогодні дослідження стану релевантних світових розробок не виявили наявних та впроваджених рішень стосовно автоматизованої аналітичної підтримки діяльності парламентів (окремих парламентаріїв та законодавчих органів у цілому). У статті показано необхідність застосування методології передбачення у процесі нормотворення під час діяльності електронного парламенту. Запропоновано використання інформаційної платформи сценарного аналізу як базового інструментарію технологічного передбачення. Сформульовано вимоги до системи інформаційно-аналітичного супроводу роботи електронного парламенту.

Рік видання: 
2012
Номер: 
6
УДК: 
(075.8)330.115
С. 54—60. Іл. 3. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. World e-Parliament Report 2008. Available: http://www. Ictparlia ment. org wepr 2008
2. World e-Parliament Report 2010. Available: http://www. ictparlia ment.org/wepr2010
3. World e-Parliament Report 2012. Available: http://www. ictparlia ment.org/wepr2012
4. Згуровский М. З., Панкратова Н. Д. Системный анализ. Проблемы. Методология. Применение. – К.: Наук. думка, НАН України, 2011. – 726 с.
5. Савастьянов В.В. Моделирование и информационное сопровождение процесса предвидения // Системний аналiз та iнформ. технол.: Матер. 13-ї Мiжнар. наук.- техн. конф. SAIT-2011. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2011. – С. 151.
6. Панкратова Н.Д., Савастьянов В.В. Моделювання альтернатив сценаріїв процесу технологічного передбачення // Системні дослідження та інформ. технол. – 2009. – № 1. – С. 22–35.
7. Про Регламент Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 23, 24-25.
8. Згуровский М.З., Панкратова Н.Д. Информационная платформа сценарного анализа задач технологического предвидения // Кибернетика и системный анализ. – 2003. – № 3. – С. 112–124.
9. Панкратова Н.Д. Системная оптимизация конструктивных элементов современной техники // Кибернетика и системный анализ. – 2001. – № 3. – С. 119– 131.
10. Згуровський М.З. Сценарний аналіз як системна методологія передбачення // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2002. – № 1. – С. 7–38.

Текст статтіРозмір
2012-6-7.pdf272.62 КБ