Синтез і дослідження електронної структури Cа-ГАП, модифікованого вуглецевими наноматеріалами

Синтезовано серію композитів Са-ГАП—вуглецеві наноматеріали. Застосовувалися різні методи синтезу — механічне перемішування і перемішування у водній суспензії за допомогою ультразвуку (вихідний порошок гідроксилапатиту кальцію було синтезовано методом осадження з водного основного розчину). Як модифікуючі матеріали було застосовано вуглецеві нанотрубки, фулерит (С60) і шунгіт. Досліджено електронну структуру отриманих зразків методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії. Додатково було проведено дослідження зразків методом інфрачервоної спектроскопії. Встановлено, що при взаємодії Са-ГАП з вуглецевими наноматеріалами відбувається незначний перерозподіл електронної густини між атомами кисню, фосфору і кальцію. Це свідчить про збільшення частки ковалентної складової в загальному балансі хімзв’язку Са-ГАП, модифікованого вуглецевими наноматеріалами.

Рік видання: 
2012
Номер: 
6
УДК: 
535.33/34:539.216/22
С. 61—65. Іл. 2. Табл. 1. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Карбовский В.Л., Шпак А.П. Апатиты и апатитопо-добные соединения. Электронное строение и свойства. — К.: Наук. думка, 2010. — 483 с.
2. U.S. Shin et al., “Carbon Nanotubes in Nanocomposites and Hybrids with Hydroxyapatite for Bone Replacements”, J. Tissue Eng., vol. 2011, pp. 1—10, 2011.
3. B.-D. Hahn et al., “Mechanical and in vitro biological performances of hydroxyapatite—carbon nanotube composite coatings deposited on Ti by aerosol deposition”, Acta Biomaterialia, vol. 5, pp. 3205—3214, 2009.
4. H. Najafi et al., “Inclusion of carbon nanotubes in a hydroxyapatite sol-gel matrix”, Ceramics Int., vol. 35, pp. 2987—2991, 2009.
5. J.L. Xu et al., “Chen Preparation and characterization of a novel hydroxyapatite/carbon nanotubes composite and its interaction with osteoblast-like cells”, Mater. Sci. Eng. C, vol. 29, pp. 44—49, 2009.
6. T. Shokuhfar et al., “Modelling on the mechanical properties of nanocomposite hydroxyapatite/PMMA/carbon nanotube coatings”, Int. J. of Nano and Biomaterials, vol. 1, no. 2, pp. 107—115, 2007.
7. M. Lee et al., “Mussel-inspired functionalization of carbon nanotubes for hydroxyapatite mineralization”, J. Mater. Chem., vol. 20, pp. 8848—8853, 2010.
8. G. Parthasarathy et al., “Occurrence of natural fullerenes in low grade metamorphosed Proterozoic shungite from Karelia, Russia”, Geochimica et Cosmochimica Acta, vol. 62, no. 21-22, pp. 3541—3544, 1998.

Текст статтіРозмір
2012-6-8.pdf498.77 КБ

Тематичні розділи журналу

,