Аналіз поля швидкостей течії рідини при її обертанні в циліндричному резервуарі

Наведено результати експериментальних вимірювань полів швидкості при обертанні рідини в циліндричному резервуарі космічного апарата. Запропоновано аналітичні залежності для розподілів азимутальної швидкості та сукупність даних для розрахунку силових впливів рідини на стінки резервуарів. Виконано апроксимацію результатів термоане- мометричних вимірювань складових вектора швидкості і побудовано напівемпіричні залежності при розробленні фізичної моделі замкнених течій. Графічні залежності характеризують особливості нелінійного розподілу гідродинамічних полів, де існують пристінні, привісьові та проміжні області течії, які взаємодіють між собою, утворюючи просторову картину розподілу швидкостей. З урахуванням наявних даних теоретичних і числових досліджень можна оцінити достовірність отриманих результатів та адекватність запропонованої моделі циркуляційних течій в’язкої нестисливої рідини. Отримані результати мають актуальне застосування при проектуванні засобів і розробленні методів ефективного впливу на внутрішні течії рідкого пального в баках космічних апаратів.

Рік видання: 
2012
Номер: 
6
УДК: 
532.53:629.784
С. 66—70. Іл. 3. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Богомаз Г.И., Сирота С.А. Колебания жидкости в баках. Методы и результаты экспериментальных исследований. — Днепропетровск: Ин-т техн. механики НАНУ, 2002. — 306 с.
2. Луковский И.А., Нариманов Г.С., Докучаев Л.В. Нелинейная динамика летательного аппарата с жидкостью. — М.: Машиностроение, 1977. — 208 с.
3. Устройство для измерения скорости и направления потока жидкости или газа: А.с. 1432405 СССР: МКИ G 01 Р 5/02. / В.А. Ковалев, И.В. Сидорко, А.Н. Ковальчук и др. (СССР). — № 4214826/24: Заявлено 25.03.87: Опубл. 23.10.88, Бюл. № 39.
4. Способ градуировки датчиков скорости потока жидкости и устройство для его осуществления: А.с. 1531001 СССР: МКИ G 01 Р 215/02 / В.А.Ковалев, А.Н. Ковальчук (СССР). — № 4287740/24: Заявлено 21.07.87: Опубл. 23.12.89, Бюл. № 47.
5. Ковалев В.А. Критериальная оценка физической модели гидродинамических процессов в топливных баках космического аппарата // Вестник НТУУ “КПИ”. Сер. Машиностроение. — 2009. — Вып. 55. — С. 22—28.
6. Ковалев В.А. Полиномиальная аппроксимация полей скорости течений в ограниченных объемах // Гідравліка і гідротехніка. — 2011. — Вип. 65. — С. 111—117.

Текст статтіРозмір
2012-6-9.pdf226.78 КБ

Тематичні розділи журналу

,