Вплив температурно-часових параметрів обробки розплаву та швидкості охолодження на структуру і механічні властивості сплавів АМг6л та АМг11

Встановлено вплив температурно-часових параметрів обробки в рідкому стані та швидкість охолодження при кристалізації на структуру та механічні властивості ливарних сплавів АМг6л і АМг11. Плавки проводили в лабораторній печі опору в графітошамотному тиглі. Використовували такі шихтові матеріали: алюміній марки А99, лігатури Al—Mg, Al—Zr, Al—Be, Al—Ti, Al—Si. Металеві розплави досліджуваних сплавів витримували при різних температурах і тривалості витримки та розливали в різного типу виливниці. Швидкість охолодження розплаву регулювали за допомогою підбору матеріалу та товщини стінок виливниці. На отриманих литих стандартних зразках діаметром 10 мм визначали механічні властивості досліджуваних сплавів (тимчасовий опір розриву, межу плинності, відносне подовження). Встановлено, що оптимізація температурно-часових параметрів обробки в рідкому стані дає змогу підвищити рівень тимчасового опору розриву сплавів АМг6л та АМг11, відповідно, на 16 і 21 %. При цьому також зростають значення відносного видовження сплавів в 1,5—3 рази. Показано, що збільшення швидкості охолодження при кристалізації з 0,5 до 4,5 °С/с дає можливість зменшити розмір зерна алюмінієвого твердого розчину для сплаву АМг6л у 2 рази, а для сплаву АМг11 в 1,8 разу.

Рік видання: 
2012
Номер: 
6
УДК: 
661.74:669.14.046.554
С. 77—80. Іл. 2. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Золотаревский В.С., Белов Н.А. Металловедение литейных алюминиевых сплавов. – М.: МИСИС, 2005. – 376 с.
2. Машиностроение. Энциклопедия. Цветные металлы и сплавы. Композиционные металлические материалы. Т. II / Под общ. ред. И.Н. Фридляндера. – М.: Металлургия, 2001. – 880 с.
3. Постников Н.С. Коррозионностойкие алюминиевые сплавы. – М.: Металлургия, 1976. – 304 с.
4. Колобнев И.Ф. Жаропрочность литейных алюминиевых сплавов. – М.: Металлургия, 1973. – 320 с.
5. Мондольфо Л.Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов. – М.: Металлургия, 1979. – 640 с.

Текст статтіРозмір
2012-6-11.pdf123.13 КБ

Тематичні розділи журналу

,