Повзучість нелінйно-в’язкопружних матеріалів за умов нестаціонарного одновісного навантаження

Розглянуто задачу визначення деформацій повзучості нелінійно-в’язкопружного матеріалу за різних режимів нестаціонарного одновісного навантаження, а саме ступеневого навантаження та чергування довантажень і розвантажень. Розв’язок побудовано на підставі гіпотези про існування єдиної діаграми деформування, що отримана виходячи із подібності ізохронних діаграм повзучості та діаграми миттєвого деформування. Побудовано узагальнену реологічну модель. На підставі моделі побудовано одновимірні визначальні рівняння повзучості для нелінійно-в’язкопружних матеріалів. Ядро спадковості вибрано у формі дробово-експоненційної функції Работнова. Параметри моделі знайдено із базового експерименту на одновісну повзучість при стаціонарному навантаженні. Нестаціонарні режими навантаження задаються за допомогою функцій Хевісайда. Результати розрахунків експериментально апробовано на задачах прогнозування деформацій нестаціонарної повзучості полівініхлоридного пластикату. Отримано задовільне узгодження результатів розрахунку з експериментальними даними.

Рік видання: 
2012
Номер: 
6
УДК: 
539.376
С. 103—109. Іл. 4. Табл. 2. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Колтунов М.А. Ползучесть и релаксация. — М.: Высшая школа, 1976. — 277 с.
2. J.V. Suvorova et al., “An approach to the description of time—dependent materials”, Materials and Design, no. 24, pp. 293—297, 2003.
3. Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. — М.: Наука, 1966. — 752 с.
4. Голуб В.П., Кобзарь Ю.М., Фернати П.В Нелинейная ползучесть вязкоупругих армирующих волокон при растяжении // Прикл. механика. — 2005. — 41, № 7. — С. 102—115.
5. Самарин Ю.П. Сорокин О.В. О ползучести поливинил-хлоридного пластиката при переменных загрузках // ДАН СССР. — 1970. — 195, № 2. — C. 333—336.
6. J.J. More et al., “Users guide to minipack”, Argone National Laboratory Publication ANL-80-74, 1980, 238 p.

Текст статтіРозмір
2012-6-15.pdf277.39 КБ

Тематичні розділи журналу

,