Газова корозія хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т

Наведено результати досліджень хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т. Показано можливість отримання на поверхні сталі 12Х18Н10Т комплексних хромоалітованих покриттів за участю нітриду титану. Нанесення покриттів відбувалося поєднанням двох процесів: фізичного осадження з парової фази нітриду титану та дифузійного хромоалітування, яке проводили порошковим методом у контейнерах з плавким затвором за умов зниженого тиску при температурі 1050 °С протягом 3 год. Визначено фазовий і хімічний склад, товщину й мікротвердість покриттів до та після випробувань на жаростійкість. Встановлено бар’єрні властивості шару нітриду титану, який при окисненні зменшує дифузійне проникнення кисню, хрому та алюмінію в основу, а еле- ментів основи — в покриття за високих температур. Встановлено вплив бар’єрного шару нітриду титану TiN на склад та структуру покриттів до та після випробувань на жаростійкість. Визначено, що хромоалітовані покриття на поверхні сталі 12Х18Н10Т сприяють підвищенню жаростійкості. Отримані покриття є перспективними з точки зору експлуатації в умовах тертя та зношування, дії високих температур і агресивних середовищ.

Рік видання: 
2012
Номер: 
6
УДК: 
621.785.669.14.018.8
С. 110—114. Іл. 2. Табл. 1. Бібліогр.: 12 назв.
Література: 

1. Шатинский В.Ф., Нестеренко А.И. Защитные диффузионные покрытия. — К.: Наукова думка, 1988. — 272 с.
2. Карбідні покриття на сталях і твердих сплавах / В.Ф. Лоскутов, В.Г. Хижняк, І.С. Погребова та ін. — Тернопіль: Лілея, 1998. — 144 с.
3. Коломыцев П.Т. Жаростойкие диффузионные покрытия. — М.: Металлургия, 1979. — 272 с.
4. Лахтин Ю.М., Арзамасов Б.Н. Химико-термическая обработка металлов. — М.: Металлургия, 1985. — 256 с.
5. Борисенко А.И., Вященко К.А. Процессы диффузии на границе раздела металл—покрытие // Высокотемпературная защита металлов. — Л.: Наука, 1981. — С. 3—8.
6. Азототитанування сталей і твердих сплавів / В.Г. Хижняк, Н.А. Курило, І.В. Летвицька, О.Т. Сердитов // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2008. — № 6. — С. 83—88.
7. Структура та властивості твердого сплаву ВК8 з комплексними покриттями азоту, титану та алюмінію / В.Г. Хижняк, М.В. Аршук, Т.В. Лоскутова, Т.Л. Пересенчук // Проблем тертя та зношування. — 2010. — Вип. 54. — С. 218—230.
8. Титаноалюминидные покрытия на стали 12Х18Н10Т с барьерным слоем нитрида титана / М.В. Аршук, А.В. Микитчик, В.Г. Хижняк, М.В. Карпец // Со- временная электрометаллургия. — 2011. — № 2. — С. 50—55.
9. Приймак Е.Ю., Грызунов В.И., Грызунова Т.И. Кинетика газовой коррозии аустенитной стали 12Х18Н10Т // Металловедение и терм. обработка металлов. — 2009. — № 9. — С. 21—25.
10. S.M. Hao et al., “Miscibiliti gap in Fe—Ni—Al and Fe— Ni—Al—Co Systems”, Metall. Trans. A, 15A, pp. 1819— 1828, 1984.
11. B. Grushko et al., “The Low-Temperature Instability of the Decagonal Phase in Al—Fe—Ni”, Phys. Status Solidi, 155A, pp. 17—30, 1996.
12. Аршук М.В., Хижняк В.Г., Карпець М.В. Дифузійне хромоалітування сталі 12Х18Н10Т з попередньо нанесеним шаром нітриду титану // Металознавство та обробка металів. — 2011. — № 4. — С. 20—25.

Текст статтіРозмір
2012-6-16.pdf572.81 КБ

Тематичні розділи журналу

,