Оцінка ефективності багатоканальних оптико-електронних систем спостереження з комплексуванням інформації

Запропоновано методику оцінювання ефективності функціонування багатоканальної оптико-електронної системи спостереження (БОЕСС) із комплексуванням інформації. Вона поєднує таку споживчу характеристику ОЕСС, як імовірність виявлення, розпізнавання та ідентифікації, з показником якості комплексованого зображення — показником успішності виконання завдання. Цей показник враховує процеси формування зображень в окремих каналах БОЕСС, особливості комплексування інформації та зорового сприйняття зображення оператором. Результати моделювань добре корелюють із результатами суб’єктивних експертиз. Запропонована методика дає можливість вибирати найкращий для даних умов функціонування БОЕСС метод комплексування. З-поміж розглянутих найкращі результати дають такі методи комплексування, як інваріантне до зсувів вейвлет-перетворення, дискретне вейвлет-перетворення та піраміда Лапласа. Результати моделювань показують, що за хороших погодних умов за рахунок комплексування вдається підвищити максимальну дальність дії БОЕСС до 10 %.

Рік видання: 
2012
Номер: 
6
УДК: 
621.384.3
С. 127—131. Іл. 4. Табл. 3. Бібліогр.: 12 назв.
Література: 

1. Тарасов В.В., Якушенков Ю.Г. Двух- и многодиапазонные оптико-электронные системы с матричными приемниками излучения. — М.: Университетская книга; Логос, 2007. — 192 с.
2. G. Qu et al., “Information measure for performance of image fusion”, Electronic Let., vol. 38, no. 7, pp. 313— 315, 2002.
3. S. Gabarda and G. Cristybal, “Blind image quality assessment through anisotropy”, J. Opt. Soc. Am., vol. 24, no. 12, pp. B42—B51, 2007.
4. C.S. Xydeas and V. Petrovic, “Objective image fusion performance measure”, Electronics Let., vol. 36, no. 4, pp. 308—309, 2000.
5. Колобродов В.Г., Лихоліт М.І. Проектування тепловізійних і телевізійних систем спостереження: Підручник. — К. : НТУУ “КПІ”, 2007. — 364 с.
6. G.C. Holst, Electro-optical imaging system performance, 2nd ed. Winter Park, Florida: JCD Publishing, 2000, 438 p.
7. R.H. Vollmerhausen and E. Jacobs, “The Targeting Task Performance Metric. A New Model for Predicting Target Acquisition Performance”, Tech. Rep., AMSEL-NV-TR-230, 119 p, 2003.
8. R.H. Vollmerhausen et al., Analysis and evaluation of sampled imaging systems. — Washington: SPIE Press, 2010, 304 p.
9. J.L. Rodgers and W.A. Nicewander, “Thirteen ways to look at the correlation coefficient”, Am. Stat., vol. 42, no. 1, pp. 59—66, 1988.
10. R.H. Vollmerhausen et al., “New metric for predicting target acquisition performance”, Opt. Eng., vol. 43, no. 11, pp. 2806—2818, 2004.
11. P.G.J. Barten, “Formula for the contrast sensitivity of the human eye”, Proc. SPIE, vol. 5294, pp. 231—238, 2004.
12. Рибалко М.С., Микитенко В.І., Мамута О.Д. Оцінка показників якості комплексованих зображень в двоканальних ОЕСС // Вісник Черкаського державного технологічного університету. — 2011. — № 4. — С. 57—62.

Текст статтіРозмір
2012-6-19.pdf317.43 КБ