Система контролю якості монтажу клеєзварної муфти на магістральному газопроводі високого тиску

Запропоновано структуру системи контролю якості монтажу клеєзварної муфти на магістральному газопроводі високого тиску, що містить вимірювач інформаційних параметрів, обчислювач оптимальних значень даних параметрів та аналізатор, що оцінює невідповідність вимірюваних значень оптимальним, а також дає пропозицію для подальших дій системі керування для усунення цієї невідповідності. Розглянуто вплив на ефективність посилення трубопроводу геометричних параметрів труби й муфтової конструкції, міцнісних параметрів матеріалу підмуфтового шару й технологічних параметрів формування підмуфтового шару. Показано, що контроль ефективності посилення трубопроводу має проводитись з урахуванням усадки самотвердіючої речовини в момент її твердіння, за замірами значень тиску в трубопроводі та в підмуфтовому просторі або за замірами значень кільцевих механічних напружень у стінках муфти та труби поза зоною встановлення муфти. Запропоновано систему взаємозалежних рівнянь для розрахунків у обчислювачі розглянутої системи оптимальних значень контрольованих параметрів. Запропоновано спосіб контролю, що дає змогу досягти максимальної ефективності посилення трубопроводу при використанні для заповнення підмуфтового простору розплавленого металу.

Рік видання: 
2012
Номер: 
6
УДК: 
621.643.03:620.179.18
С. 138—144. Іл. 10. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Ремонт магістральних трубопроводів під тиском / М.В. Беккер, В.С. Бут, Р.М. Говдяк и др. — К.: Кий, 2008. — 240 с.
2. Магістральні газопроводи, ремонт дуговим зварюванням в умовах експлуатації: ГБН В.3.1-00013741— 12:2011. — К.: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 2011. — 152 с.
3. Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звездин А.П. Ревизия и контроль / Под ред. проф. М.В. Мельник. — М.: КНОРУС, 2007. — 640 с.
4. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем: ГОСТ Р ИСО МЭК 15288—2005. — М.: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 2006. — 54 с.
5. Тымчик Г.С., Подолян А.А. Контроль качества работ при муфтовом ремонте магистральных трубопроводов // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Приладобудування. — 2010. — Вип. 39 — С. 64—70.
6. Технологічна інструкція з ремонту магістральних газопроводів під тиском з застосуванням дугового зварювання. — К.: ДК “Укртрансгаз”, 2000. — 96 с.
7. Спосіб ремонту діючого трубопроводу за допомогою муфт з внутрішнім заповненням: Патент України 98440, МПК (2006) F16L 55/175 / І.В. Ориняк, О.П. Подолян, С.В. Пудрий и др.; Заявлено 01.03.2012: Опубл. 10.05.2012, Бюл. № 18.
8. Спосіб муфтового ремонту трубопроводу: Патент України 98614, МПК (2006) F16L 55/175 / О.О. Подолян, О.П. Подолян, С.В. Пудрий, О.І. Томашук; Заявлено 01.03.2012: Опубл. 10.05.2012, Бюл. № 18.

Текст статтіРозмір
2012-6-21.pdf399.28 КБ