Метод і пристрій контролю за змінами стану поляризації сонячного випромінювання, відбитого від озонового шару стратосфери Землі

Метою цієї роботи є вибір методу та створення пристрою контролю за станом поляризації сонячного випромінювання, відбитого від озонового шару стратосфери Землі, з борта мікросупутника. Розглянуто питання теорії дослідження, алгоритму роботи та організації космічного експерименту. Зроблено висновок про можливість моніторингу озонового шару Землі з космосу методом ультрафіолетової стокс-поляриметрії. Метод Стокса дає можливість отримувати інформацію з досліджуваного розсіяного стратосферою сонячного випромінювання. Оперативне отримання інформації в автоматичному режимі спрощує обробку інформаційного сигналу і його передачу з борту ШСЗ різним споживачам (передачу на Землю). Проведені дослідження також показують, що метод Стокса дає можливість отримувати поляризаційні параметри розсіяного стратосферою випромінювання в автоматичному режимі значно простіше порівняно з класичними методами еліпсометрії.

Рік видання: 
2012
Номер: 
6
УДК: 
621.38
С. 121—126. Іл. 5. Бібліогр.: 13 назв.
Література: 

1. Елементи і системи поляризаційних приладів для космічних досліджень / М.Д. Гераїмчук, О.М. Генкін, О.В. Івахів та ін. — К.: ЕКМО, 2009. — 188 с.
2. Мороженко О.В., Шаврина А.В., Велесь О.А. Роль стратосферного аерозолю у формуванні озонового кулі // Кінематика й фізика небесних тіл. — 2000. — 16, № 4. — C. 364—368.
3. Interferometr-polarimetr, US Patent 3700334, 1972.
4. R. McPeters et al., “Long-Term Changes in the Total Ozone Mapping Spectrometer Relative to World Primary Standard Dobson Spectrometer 83”, J. Geophys. Res., vol. 96, pp. 2987—2993, 1991.
5. Шутов А.М. Видеополяриметры // ОМП. — 1993. — № 5. — С. 3—10.
6. Шутов А.М. Оптические схемы устройств измерения параметров поляризационного измерения // ОМП. — 1985. — № 11. — С. 52—56.
7. Український молодіжний супутник: дослідження аерозольного шару атмосфери Землі за допомогою УФ-поляриметра / Є.П. Неводовский, А.П. Відьмаченко, О.В. Мороженко та ін. // Космiчна наука i технологiя. — 2004. — 10. — № 5-6. — C. 27—32.
8. Горшков М.М. Эллипсометрия. — М.: Сов. радио, 1974. — 200 с.
9. Волкова Е.А. Поляризационные измерения. — М.: Изд. стандартов, 1974. — 156 с.
10. Гусев К.К., Филатов А.Д., Сополев А.П. Поляризационная модуляция. — М.: Сов. радио, 1974. — 288 с.
11. Джерард А., Берч Дж.М. Введение в матричную оптику. — М.: Мир, 1978. — 242 с.
12. Основы еллипсометрии / А.В. Ржанов, К.К. Свиташев, А.М. Семененкои др. — Новосибирск: Наука, 1979. — 422 с.
13. Аззам Р., Башара Н. Еллипсометрия и поляризованный свет. — М.: Мир, 1984. — 584 с.

Текст статтіРозмір
2012-6-18.pdf425.21 КБ