Підвищення ефективності автоматичного частотного розвантаження енергосистеми

У статті розглядається система автоматичного частотного розвантаження (АЧР) електроенергетичної системи. Метою роботи є вдосконалення структури й алгоритмів роботи системи АЧР-1 за рахунок використання учасних технологій, а саме моніторингу перехідних режимів. Дослідження проводилися моделюванням роботи складної енергосистеми при виникненні різних аварійних ситуацій у програмному комплексі Power Factory. Завданнями були виявлення факту реакції кута напруги на появу аварійної ситуації, а також розроблення алгоритму фіксації аварійної ситуації за швидкістю зміни кута напруги. У роботі розроблено алгоритм фіксації аварійної ситуації за швидкістю зміни кута напруги. Результатом і новизною досліджень є пропозиція модернізації системи АЧР-1 за рахунок уведення додаткового пускового органа, що реагує на швидкість зміни кута напруги, яка збільшує швидкість роботи системи АЧР-1. Завдяки цьому запуск системи АЧР відбувається не тільки при досягненні “частотної” уставки спрацювання, а й за рахунок аналізу швидкості зміни кута напруги у вузлі.

Рік видання: 
2013
Номер: 
1
УДК: 
621.311
С. 39–43. Іл. 7. Табл. 2. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Совалов С.А., Семенов В.А. Противоаварийное управление в энергосистемах — М.: Энергоиздат, 1988. — 416 с.
2. Семенов В.А. Противоаварийная автоматика в ЕЭС России. — М.: НТФ “Энергопрогресс”, “Энергетик”, 2004. — 108 с.
3. Козис В.Л., Овчаренко Н.И. Автоматика электроэнергетических систем. — М.: Энергоиздат, 1981. — 490 с.
4. Голота А.Д. Автоматика в електроенергетичних системах — К.: Вища школа, 2006. — 365 с.
5. Гловацкий В.Г., Пономарев И.В. Релейная защита и автоматика распределительных сетей [Электронная версия 1.0]. — 2003. — 471 с.
6. Рабинович Р.С. Автоматическая частотная разгрузка энергосистем. — 2-е изд. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 352 с.
7. Тимохіна А.О. Підвищення ефективності протиаварійної автоматики енергосистеми: Дипл. робота: 8.05070106; К.: НТУУ “КПІ”. — К., 2012. — 136 с.
8. Ленчевський Є.А. Дослідження методів з удосконалення управління об’єднаними енергосистемами // Проблеми загальної енергетики. — 2007. — № 15. — С. 34—40.
9. K.E. Martin, “Phasor Measurement Systems in Western North America”, in Relay Protection and Substation Automation of Modern Power Systems, Cigre. Cheboksary, September 9—13, 2007, pp. 26—32.

Текст статтіРозмір
2013-1-6.pdf228.25 КБ