Сценарне моделювання динаміки тихоокеанської плями сміття

Метою дослідження було виявлення можливих сценаріїв розвитку ситуації стосовно накопичення твердих побутових відходів та їх впливу на зміни навколишнього середовища у регіоні екологічної катастрофи – тихоокеанської плями сміття. Як вхідні дані для побудови сценарного аналізу використано статистику переробки твердих побутових відходів у США, країнах Європейського Союзу та Сингапурі. На основі наявних даних побудовано моделі для прогнозування кількості відходів, що накопичуються, та рівня їх переробки. Встановлено, що процес утворення відходів найкраще описується за допомогою авторегресійної моделі 1-го порядку і структурної моделі з трендом 3-го порядку. Виявлено основні тренди розвитку досліджуваного процесу і встановлено, що протягом найближчих десяти років реалізація різноманітних сценаріїв політики поводження із твердими побутовими відходами у різних країнах світу може спричинити різноманітні наслідки для тихоокеанської плями сміття та екологічної ситуації взагалі. На прикладі цієї екологічної проблеми описано загальну методику виконання сценарного аналізу. Найбільш життєздатний серед побудованих сценаріїв визначено за допомогою індикаторів правдивості на основі реальних даних. Побудовано дерево рішень для сценарного моделювання; для цього використано авторегресійні моделі та змішані моделі з трендом.

Рік видання: 
2013
Номер: 
1
УДК: 
519.226
С. 44–50. Іл. 4. Табл. 6. Бібліогр.: 21 назва.
Література: 

1. C.M. Boerger et al. Plastic Ingestion by Planktivorous Fishes in the North Pacific Central Gyre [Online]. Avaliable: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21067782
2. G. Lattin et al. Quantity and type of plastic debris flowing from two urban rivers to coastal waters and beachs of Sout- hern California [Online]. Avaliable: http:// www. aprh.pt/ rgci/pdf/rgci-194_Moore.pdf
3. C.J. Moore et al. A Comparison of Plastic and Plankton in the North Pacific Central Gyre [Online]. Avaliable: http://5gyres.org/media/Moore_2001_plastic_in_North_Pacific_Gyre.pdf
4. P.G. Ryan et al. Monitoring the abundance of plastic debris in the marine environment [Online]. Avaliable: http:/ www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19528052
5. R.C. Thompson et al. Plastics. The environment and human health: current and future trends [Online]. Avaliable: http:/ www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2873021/
6. Entering Eastern Garbage Patch [Online]. Avaliable: http://ship2shore.blogspot.com/2008/02/entering-easterngarbage- patch.html
7. The Trash Vortex [Online]. Avaliable: http://www. greenpeace. org/international/en/campaigns/oceans/pollution/ trash-vortex/
8. Out of sight, out of mind [Online]. Avaliable: http://ipulsar. net/news/uploads/posts/2008-12/1228280180_ocean.jpg
9. Plastics In Oceans Decompose, Release Hazardous Chemicals, Surprising New Study Says [Online]. Avaliable: http://www.sciencedaily.com/releases/2009/08/090819234 651.htm
10. Waste facts [Online]. Avaliable: http://www.cleanair.org/ Waste/wasteFacts.html/#_edn13
11. Ocean Concervancy [Online]. Avaliable: http:/ www.oceanconservancy.org
12. Pacific Trash Vortex [Online]. Avaliable: http://sprinterlife. com/2012/01/pacific-trash-vortex.html
13. P.J.H. Schoemaker, Multiple Scenario Development: its conceptual and behavioral foundation, Strategic Management J., vol. 14, no. 3, pp. 193—213, 1993.
14. P.J.H. Schoemaker, “Using Scenarios in Strategic Planning”, in R&D Meets M&A. Philadelphia: Chemical Heritage Press, 2004, ch.12, pp. 81—90.
15. Municipal Solid Waste (MSW) in the United States: Facts and Figures [Online]. Avaliable: http://www.epa.gov/osw/ nonhaz/municipal/msw99.htm
16. Waste statistics [Online]. Avaliable: http://epp.eurostat. ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics
17. Singapore Waste Statistics 2011 [Online]. Avaliable: http:// www.zerowastesg.com/2012/03/27/singapore-waste-statistics- 2011

Текст статтіРозмір
2013-1-7.pdf289.5 КБ