Аналіз параметрів якості поверхонь підшипників ковзання з композиційних сплавів для друкарських машин при абразивному шліфуванні

Наведено результати дослідження процесів утворення дефектних шарів на поверхнях підшипників ковзання з нових високолегованих композиційних сплавів, які синтезовані з відходів інструментальних сталей, призначених для високошвидкісних друкарських машин. Показано, що такий параметр якості поверхонь, як наклеп, глибина його залягання, ступінь наклепу та спотворення 2-го роду формуються в результаті взаємодії силового і температурного полів, які виникають на вершині абразивного зерна при тонкому шліфуванні поверхонь тертя підшипників ковзання. Доведено, що кінцева якість поверхонь оброблення залежить від взаємодії одночасно виникаючих при абразивному шліфуванні процесів зміцнення та відпочинку поверхневих шарів робочих поверхонь підшипників ковзання. Встановлено залежності ступеня наклепу, спотворень 2-го роду та глибини наклепу від складу абразивного інструмента, його зернистості, типу зв’язки круга та режимів оброблення: застосування змащувально-охолоджувальної рідини, глибини шліфування, швидкості обертання круга, поздовжньої подачі. Сформульовано рекомендації для промисловості з вибору шліфувальних інструментів і режимів різання, які відповідають вимогам до якості поверхонь оброблення високошвидкісних підшипників ротаційних друкарських машин.

Рік видання: 
2013
Номер: 
1
УДК: 
621.923.6:621.318.4:621.002.3
С. 63–67. Табл. 5. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Підшипниковий композиційний матеріал на основі інструментальної сталі: Патент України № 60522, МПК С22С33/02 (2006.01) / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок та ін. — Опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.
2. Роїк Т.А., Киричок П.О., Гавриш А.П. Композиційні підшипникові матеріали для підвищених умов екс- плуатації: Монографія. — К.: НТУУ “КПІ”, 2007. — 404 с.
3. Роїк Т.А., Гавриш А.П., Гавриш О.А. Сучасні системи технологій заготівельного виробництва в машинобудуванні: Монографія. — К.: ЕКМО, 2010. — 212 с.
4. Вибір режимів експлуатації підшипникових матеріалів з відходів швидкорізальних сталей на основі аналізу плівок тертя / А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, П.О. Киричок та ін. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. — № 2. — С. 100—107.
5. Нові технології фінішного оброблення композиційних підшипників ковзання для жорстких умов експлуатації: Монографія / А.П. Гавриш, О.О. Мельник, Т.А. Роїк та ін. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012. — 196 с.
6. Вплив технології виготовлення та магнітно-абразивної обробки на властивості високошвидкісних підшипників / О.О. Мельник, Ю.Ю. Віцюк, А.П. Гавриш, Т.А. Роїк // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Машинобудування. — 2010. — № 59. — С. 75—78.
7. Гавриш А.П., Мельничук П.П. Алмазно-абразивна обробка магнітних матеріалів: Монографія. — Житомир: ЖДТУ, 2003. — 652 с.
8. Вплив абразивного інструменту на шорсткість поверхонь композитних підшипників поліграфічної техніки при тонкому шліфуванні / А.П. Гавриш, А.В. Шевчук, Т.А. Роїк та ін. // Технологія і техніка друкарства. — 2012. — № 3. — С. 119—127.
9. Обеспечение качества поверхностей деталей из магни- томягких сплавов прецизионной доводкой: Монография / Т.А. Роик, П.А. Киричок, А.П. Гавриш и др. — К.: НТУУ “КПИ”, 2013. — 233 с.

Текст статтіРозмір
2013-1-10.pdf198.83 КБ

Тематичні розділи журналу

,