Вплив температурно-часових параметрів відпалу на структуру і механічні властивості сплаву АМг6л з підвищеним вмістом кремнію

Встановлено вплив температурно-часових параметрів відпалу на структуру та механічні властивості сплаву АМг6л з домішками кремнію вмістом 1 %. Плавки проводили в лабораторній печі опору в графітошамотному тиглі. Використовували такі шихтові матеріали: алюміній марки А99, лігатури Al–Mg, Al–Zr, Al–Be, Al–Ti, Al–Si. Отримані стан¬дартні зразки діаметром 10 мм піддавали відпалу за різних температурно-часових параметрів і визначали механічні властивості (тимчасовий опір розриву, межу плинності, відносне видовження). Встановлено, що максимального рівня механічних властивостей сплав АМг6л з 1,0 % Si набуває після двостадійного відпалу за таким режимом: 430 °С, 20 год + 530 °С, 8 год. Для досліджуваного сплаву, який містить 1 % Si, заміна стандартного одностадійного відпалу на запропонований двостадійний режим дає змогу підвищити значення тимчасового опору розриву на 12 %, а відносного видовження – на 41 %. Запропонований дво¬стадійний режим відпалу сприяє зміні морфології фази Mg2Si з розгалуженої на більш компактну, відбуваються подрібнення і сфероїдизація частинок, що і впливає на підвищення рівня механічних властивостей сплаву АМг6л.

Рік видання: 
2013
Номер: 
1
УДК: 
661.74:669.14.046.554
С. 76–79. Іл. 1. Табл. 4. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Золотаревский В.С., Белов Н.А. Металловедение литейных алюминиевых сплавов. — М.: МИСИС, 2005. — 375 с.
2. Машиностроение. Энциклопедия. Цветные металлы и сплавы. Композиционные металлические материалы. Т. II / Под общ. ред. И.Н. Фридляндера. — М.: Металлургия, 2001. — 880 с.
3. Постников Н.С. Коррозионностойкие алюминиевые сплавы. — М.: Металургия, 1976. — 303 с.
4. Кулініч А.А., Гаврилюк В.П., Рябініна О.О. Структура і фізико-механічні властивості сплаву системи Al—Mg, мікролегованого кремнієм // Металознавство та обробка металів. — 2010. — № 1. — С. 8—11.
5. Гаврилюк В.П., Кулинич А.А., Рябинина Е.А. Влияние кремния на структуру и механические свойства сплава АМг6л после лиття в кокиль // Процессы литья. — 2010. — № 3. — С. 58—63.

Текст статтіРозмір
2013-1-12.pdf424.89 КБ

Тематичні розділи журналу

,