Дослідження хроматизму інфрачервоного кіноформного елемента

У статті досліджується хроматична характеристика кіноформного елемента в заданому спектральному діапазоні. На основі відомої теорії хроматизму отримано більш точні вирази для оцінки хроматичного зсуву фокуса та коефіцієнта дисперсії. Удосконалена теорія хроматизму встановила, що і хроматичний зсув фокуса, і коефіцієнт дисперсії залежать не лише від робочого спектрального діапазону, а й від порядкового номера зони Френеля. На основі удосконаленої теорії було проведено аналіз хроматизму кіноформного елемента в спектральному діапазоні 8–12 мкм. Встановлено, що елемент фокусує в точку лише світло з розрахунковою довжиною хвилі, а все інше світло – в рівномірно освітлену лінію. Виявлено, що коефіцієнт дисперсії не є сталою величиною, а набуває різних значень у межах кожної дифракційної зони елемента. Було проведено аналіз геометричного розміру монохроматичного кружка, сфокусованого в область зображення всіма зонами Френеля. Запропоновано метод визначення оптимального положення площини зображення, розмір кружка в якій набуває мінімального значення.

Рік видання: 
2013
Номер: 
1
УДК: 
535.42
С. 94–98. Іл. 7. Табл. 1. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. D.C. O’Shea et al., Diffractive Optics: Design, Fabrication, and Test. Washington: SPIE-Press, 2004, 254 p.
2. Micro-optics elements, systems and applications, H.P. Herzig, Ed. London, UK: Taylor and Francis, 1997, p. 359.
3. R.E. Fischer and B. Tadic-Galeb, Optical system design. New York: McGraw Hill, 2000, p. 559.
4. Mann Allen Infrared optics and zoom lenses. Washington: SPIE Press, 2009, p. 166.
5. Колобродов В.Г., Сірий Є.А. Монохроматичні аберації кіноформного елемента // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. − № 2. — С. 126−129.

Текст статтіРозмір
2013-1-16.pdf222.59 КБ