Система температурного контролю в магнітотерапії

Стаття присвячена проблемі температурного контролю біологічного об’єкта при магнітотерапії. Розроблено математичну модель впливу магнітного поля на біологічний об’єкт з контролем змін температури поверхневих шарів епідермісу. Проведено експериментальні дослідження зміни температури біологічного об’єкта з магнітотерапевтичними апаратами “МИТ-11” та “ПОЛЮС-4”. Кількісна та якісна оцінка результатів теоретичних і експериментальних досліджень теплового поля показує високу збіжність результатів та ефективність розробленої математичної моделі питомого теплового ефекту дії магнітного поля на біологічну тканину. На основі проведених експериментальних і теоретичних досліджень розроблено систему температурного контролю та направленої точно дозованої дії магнітного поля на біологічну тканину, що забезпечує високу ефективність лікувального впливу магнітного поля необхідної форми на біологічну тканину за рахунок вимірювання градієнта температури при проведенні процедури магнітотерапії.

Рік видання: 
2013
Номер: 
1
УДК: 
57.085:621.317.4
С. 111–116. Іл. 6. Табл. 2. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Системы комплексной электромагнитотерапии: Учебн. пособие для вузов / А.М. Беркутов, В.И. Жулев, Г.А. Кураев и др. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. — 376 c.
2. Рудик В.Ю., Терещенко М.Ф. Безконтактний тепловий контроль роботи магнітотерапевтичної апаратури // XI Міжнар. науково-техн. конф. “Приладобудування 2012: стан і перспективи”, 24—25 квітня 2012 р. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012. — C. 193—194.
3. Сердюк В.В. Магнитотерапия: Прошлое, настоящее, будущее: Справ. пособие — К.: “Азимут-Украина”, 2004. — 536 с.
4. Тиманюк В.А., Ромоданова Э.А., Животова Е.Н. Живой организм и электромагнитные поля: Монография. — Харьков: НФаУ “Золотые страницы”, 2004. — 260 с.
5. Олександров Ю.М. Взаємодія фізичних полів з біологічними об’єктами. Ч. 2. — Харків: ХНУРЕ, 2007. — 316 c.
6. Бинги B. Н. Магнитобиология: эксперименты и модели. — М.: Милта, 2002. — 592 с.
7. Кузнецов А.Н. Биофизика электромагнитных явлений. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 255 с.
8. Иларионов В.Е. Магнитотерапия. — М.: КД “Либроком”, 2009. — 136 с.

Текст статтіРозмір
2013-1-19.pdf490.56 КБ