Дослідження протикорозійних властивостей летких інгібіторів атмосферної корозії на основі продуктів рослинної сировини

Досліджено компонентний склад летких сполук ізопропанольного екстракту шишок хмелю та виконано оцінку фізико-хімічних властивостей утворюваної на поверхні металу плівки. На підставі даних газової хромато-мас-спектрометрії визначено якісний склад летких сполук екстракту хмелю сорту “Ароматичний”. Встановлено, що основними компонентами є терпеноїди, кетони, фенольні сполуки, карбонові та фенолкарбонові кислоти. Розглянуто можливість застосування ізопропанольного екстракту шишок хмелю як леткого інгібітору атмосферної корозії у вигляді розчину та інгібітованого паперу. Досліджено вплив часу формування захисної плівки на її протикорозійні властивості. Досліджено вплив летких сполук ізопропанольного екстракту на кінетику парціальних електродних реакцій. Показано, що леткий інгібітор є інгібітором анодного типу, оскільки впливає на механізм протікання анодної реакції розчинення металу. Встановлено, що використання як інгібітору летких фракцій екстракту шишок хмелю приводить до утворення плівки, що сприяє зсуву корозійного потенціалу в позитивну сторону та зниженню швидкості корозії. Максимальне збільшення гідрофобності і зсув потенціалу корозії в позитивну сторону спостерігається після попередньої обробки сталі протягом 2-х діб у парах летких сполук екстракту.

Рік видання: 
2013
Номер: 
1
УДК: 
620.197.3
С. 123–128. Іл. 4. Табл. 3. Бібліогр.: 16 назв.
Література: 

1. Чигиринець О.Е., Воробйова В.І. Дослідження протикорозійної ефективності рослинних екстрактів // Наукові вісті КПІ. — 2010. — № 6. — С. 152—156.
2. Повышение эффективности летучих ингибиторов растительного происхождения / Е.Э. Чигиринец, В.И. Воробьева, Г.Ю. Гальченко и др. // Вісник Чернігівського держ. технолог. ун-ту. — 2011. — № 4. — С. 130—133.
3. Выбор растительного сырья для создания высокоэффективных ингибирующих композиций / Е.Э. Чигиринец, В.И. Воробьева, О.А. Мирянова и др. // Сборник научных статей 3-го Всеукр. съезда экологов с международным участием. — 2011. — № 1. — С. 305—307.
4. A.Y. El-Etre, “Inhibition of aluminum corrosion using Opuntia extract”, Corrosion Sci., vol. 45, pp. 2485—2495, 2003.
5. S. Martinez “Inhibitory mechanism of mimosa tannin using molecular modeling and substitutional adsorption isotherms”, Mater. Chem. Phys, no. 77, pp. 97—102, 2002.
6. A.Y. El-Etre and M. Abdallah, “Natural honey as corrosion inhibitor for metals and alloys. II. C-steel in high saline water”, Corrosion Sci., no. 42, pp. 731—738, 2000.
7. S.A. Verma and G.N. Mehta, “Effect of acid extrets of powered seeds of eugenia jambolans on corrosion of mild steel in hcl-study by dc polarisation techniques”, SAEST, no. 4, pp. 98—93, 1997.
8. N. Kohler et al., “Green inhibitors for squeeze treatments: A promising alternative”, Petrol. Sci. Tech., no. 27, pp. 427—441, 2009.
9. J.J. Obrzut, “Metal corrosion eats away at everyone’s budget”, Iron Age, vol. 25, no. 4, pp. 45—48, 1982.
10. A.Y. El-Etre and Z. El-Tantany, “Iinhibition of metallic corrosion using Ficus Extract”, Portugaliae Electrochemica Acta, no. 24, pp. 347—356, 2006.
11. S. Baraca-Locmane et al., “Can green scale inhibitors replays phosphate scale inhibitors”, Petrol. Sci. Tech., no. 27, pp. 427—441, 2009.
12. K.S. Parikh and K.J. Joshi, “Use of Heena & Babul: Picking inhibitors for mild steel in 5 % hydrochloric acid”, Chem. Eng. World, no. 10, pp. 64—68, 2004.
13. Ляшенко Н.И. Биохимия хмеля и хмелепродуктов. — Житомир: “Полісся”, 2002. — 385 с.
14. Сумм Б.Д., Горюнов Ю.В. Физико-химические основы смачивания и растекания. — М.: Химия, 1976. — 230 с.
15. Антропов Л.И. Теоретична електрохімія. — К.: Либідь, 1993. — 544 с.
16. Zhang Da-quan et al., “Volatile corrosion inhibitor film formation on carbon steel surface and its inhibition effect on the atmospheric corrosion of carbon steel”, Appl. Surf. Sci., no. 253, pp. 1343—1348, 2006.

Текст статтіРозмір
2013-1-21.pdf278.07 КБ

Тематичні розділи журналу

,