Журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"» публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.

З 2015 року журнал публікується на OJS - http://bulletin.kpi.ua

Модель прямого каналу системи широкосмугового радіодоступу з диференційованими послугами гарантованої передачі

Формулюється проста аналітична модель класу гарантованої передачі диференційованих послуг по безпроводових каналах. Виходячи з припущення про повільні завмирання в каналі і використовуючи метод керування чергами RIO (Random Early Detection Input/Output – випадкове раннє виявлення на вході/виході), було отримано вирази для визначення параметрів, що характеризують послуги, надані різним типам пакетів. Хоча модель є спрощеною, вона ефективна для обчислення, і отримані результати близькі до даних імітаційного моделювання процесу.