Зміст 1 номеру Наукових вістей НТУУ "КПІ" за 2014 рік