Синтез цифрової радіорелейної мережі з мінімізацією кількості робочих частот

Розглядаються мережі, в яких вузли зв'язку з'єднані між собою однопрогінними або багатопрогінними радіорелейними цифровими лініями. Наводиться спосіб модифікації відомих алгоритмів (методів) синтезу структури мережі, який дозволяє мінімізувати частотний ресурс. Оцінку ефективності наведеного способу проведено за допомогою тестових розрахунків із застосуванням цифрових карт.

Год издания: 
2005
Номер: 
1
УДК: 
621.391.82
С. 14–20, укр., Іл. 2. Табл. 1. Бібліогр.: 13 назв.