О влиянии методов диспергирования на микроструктуру и морфологию дисперсных частиц природного графита и термографенита

Проанализировано и экспериментально исследовано образование дисперсных частиц графита и термографенита при использовании механических и физико-химических методов диспергирования. Предложен новый метод получения частиц термографенита сферической формы, что обеспечивает прессование и прокатку без расслоения изделий.

Год издания: 
2008
Номер: 
1
УДК: 
661.666.2:620.197
С. 76–80, укр., Іл. 8. Табл. 1. Бібліогр.: 7 назв.
Литература: 

1. Черныш И.Г., Карпов И.И., Приходько Г.П., Шай В.М. Физико-химические свойства графита и его соединений. — К.: Наук. думка. — 1990. — 200 с.
2. Черниш І.Г. Сучасний стан термінології розширеного графіту // Вісник ЖІТІ. Технічні науки. — 2000. — № 12. — С. 25—28.
3. Заяц М.М. Виробництво графіту Заваллівського родовища // Хімічна промисловість України. — 1994. — № 4. — С. 9—18.
4. Черниш І.Г. Експлуатаційні матеріали транспортних засобів: Навч. посіб. — Житомир: ЖІТІ, 1998. — 264 с.
5. Патент Великобританії № 2077246, кл. С 01В 31/02. Спосіб одержання формувальних пластичних графітових гранул. — Fukubi Camical Indust co Ltd (Японія), 1981.
6. Заявка ФРГ № 3117567, МКИ С01В 31/04. Спосіб оборобки формувальних, згинаючих графітових елементів і виготовлення із них формованих виробів. — Fukubi Camical Indust co Ltd (Японія), 1982.
7. Скороход В.В. Порошковые материалы на основе тугоплавких металлов и сплавов. — К.: Техніка, 1982. — 1687 с.

Полнотекстовый документSize
2008-1-12.pdf619.99 KB

Тематичні розділи журналу

,