Использование ледяной стены для отопления буферной зоны здания теплотой кристаллизации воды и определения времени ее плавления в период оттепели

Рассмотрено использование ледяного ограждения (стены) буферной зоны здания с целью снижения тепловых потерь из жилой зоны при кристаллизации воды, которая движется в пленке по орошаемой внутренней или внешней поверхности льда. Такая конструкция не требует периодического удаления льда. Рассчитаны температуры и другие термические характеристики в условиях без орошения и с ним. При увеличении термического сопротивления теплопередачи из жилой зоны эффективность использования теплоты кристаллизации воды возрастает. Определено время нагревания и таяния стены в период оттепелей экспериментально и расчетами. Расчеты в условиях свободной конвекции дают более чем в два раза заниженные толщины расплавленного слоя льда. Экспериментальный образец ледяной стены был исследован на орошение водой зимой.

Год издания: 
2011
Номер: 
5
УДК: 
697.4:621.58
С. 35–39. Іл. 2. Бібліогр.: 7 назв.
Литература: 

1. Пуховий І.І. Безпосереднє використання теплоти довкілля в системах тепло- і холодопостачання // Техн. електродинаміка. — 2003. — Тем. вип. — С. 31—33.
2. Пуховий І.І., Безродний М.К., Мхітарян Н.М., Кудря С.О. Економія природного газу при заміні котлів тепловими насосами та використання теплоти кристалізації води, як альтернативи теплоті ґрунту // Відновлювана енергетика. — 2006. — № 1. — С. 15—19.
3. Пуховий І.І. Аналіз теплообміну в процесі зростання льодяних бурульок, що використовуються для акумулювання природного холоду та підігріву повітря в системах теплопостачання // Відновлювана енергетика. — 2007. — № 1. — С.16—19.
4. Патент СССР № 1388665А1, F24D 15/00. Система отопления здания / Пуховой И.И. — Опубл. 14.03.88, Бюл. 14.
5. Патент України на корисну модель № 46112, F24D 15/00. Спосіб опалення будівлі під час морозів з використанням холодної води / Пуховий І.І., Приймак К.О. — Опубл. 10.12.2009; Бюл. № 23.
6. Пуховой И.И. Система отопления зданий без теплового насоса с использованием природной холодной воды // Промышленная теплотехника. — 1992. — 14, № 1-3. — С. 57—61.
7. Дранік Т.В., Пуховий І.І. Експериментальне дослідження нагрівання та танення льодяної пластини в умовах вільної конвекції // Тези доп. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, 18—22 квітня 2011 р., ТЕФ, НТУУ “КПІ”. — К.: НТУУ “КПІ”, 2011. — С. 206.

Полнотекстовый документSize
2011-5-6.pdf258.63 KB