Использование первапорации в производстве смесевого топлива

Предложены технологические схемы, конструкции мембранных аппаратов и рекомендации по промышленному внедрению первапорации в производство смесевого топлива, в частности для получения легких нефтяных фракций и обезвоженного этанола

Год издания: 
2010
Номер: 
3
УДК: 
66.011(075.8)
С. 100—105, укр., Іл. 5. Бібліогр.: 5 назв.
Литература: 

1. Мікульонок І.О., Рябцев Г.Л. Застосування первапорації в комбінованих процесах хімічної технології //Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2003. — № 1. — С. 89—94.
2. Гуцалюк В.М., Гулий І.С., Рябцев Г.Л. Первапораційне розділення однорідних систем // Харч. промисловість. — 2000. — Вип. 45 (додаток). — 44 с.
3. Лукач Ю.Е., И.О. Микулёнок, Г.Л. Рябцев. Использование первапорационной технологии в химико-технологических процессах // Химия и технология воды. — 1999. — 21, № 2. — С. 202—208.
4. Рябцев Г.Л., Лобач В.В., Гладкова О.О., Козіцька О.О. Аналіз можливості використання первапорації під час одержання біоетанолу // Вісн. НТУУ “КПІ”. Сер.“Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження”. — 2009. — № 1. — С. 14—16.
5. Рябцев Г.Л., Сапєгін С.В., Мікульонок І.О., Квасюк І.В. Змінення складу легких дистилятів шляхом первапорації // Там же. — 2008. — № 1. — С. 14—19.

Полнотекстовый документSize
2010-3-18.pdf1.06 MB

Тематичні розділи журналу

,