Оценивание угловой ориентации микроспутника эллипсоидальным фильтром

Рассматривается динамика микроспутника при использовании в алгоритме определения угловой ориентации эллипсоидального фильтра. Сравнивается точность определения ориентации при использовании в системе управления эллипсоидального фильтра и фильтра Калмана

Год издания: 
2010
Номер: 
1
УДК: 
681.3+ 615.89
С. 146-150, укр., Іл. 4. Бібліогр.: 6 назв.
Литература: 

1. Мелащенко О.М., Рижков Л.М. Аналіз точності коріолісового вібраційного гіроскопа з вдосконаленою системою керування хвилею // Матер. VII Міжнар. наук.-техн. конф. “Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки”, НТУУ “КПІ” 23—24 квітня, 2009. — К.: НАУ, 2009. —
С. 53–57.
2. Азарсков В.Н., Блохин Л.Н., Житецкий Л.С., Кусуль Н.Н. Робастные методы оценивания, идентификации и адаптивного управления. — К.: НАУ, 2004. — 500 с.
3. Demoz Gebre-Egziabher, Gabriel H. Elkaim, J.D. Powell and Bradford W. Parkinson. A Gyro-Free QuaternionBased Attitude Determination System Suitable for Implementation Using Low Cost Sensors // IEEE PLANS,Position Location and Navigation Symposium. — 2000. — N 3. — P. 185—192.
4. Ефименко Н.В., Новиков А.К. Регуляризованные эллипсоидальные наблюдатели и их применение в задаче определения ориентации космического аппарата //Пробл. управления и информатики. — 1998. — № 6. — С. 145—155.
5. Gao Zhong-yu, Niu Xiao-ji, Guo Mei-fend. Quaternionbased Kalman Filter for Micro-machined Strapdown Attitude Heading Reference System // Chinesse Journal of Aeronautics. — August 2002. — 15, N 3. — P. 1—5.
6. Мелащенко О.М., Рижков Л.М. Дослідження гравітаційно-магнітної системи стабілізації мікросупутника з оцінюванням фазового вектора фільтром Калмана //Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2008. — № 2. — С. 61—67.

Полнотекстовый документSize
2010-1-21.pdf441.39 KB