Структура и механические свойства сплава al-6 % mg-2 % zn-0,5 % fe-0,5 % si, микролегированного марганцем после разных режимов отжига

Исследовано влияние марганца с содержанием до 0,7 % и разных режимов отжига на фазовый состав, структуру и уровень механических свойств сплава Al-6 % Mg-2 % Zn-0,5 % Fe-0,5 % Si. При оптимальном соотношении Mn/Fe = (0,4–0,5) вместо иголчастой фазы FeAl3 образуется более компактная фаза (Fe, Mn)Al6. При этом пластичность сплава увеличивается на 40–50 % при незначительном повышении прочности. Применение двухстадийного режима отжига с оптимальными температурно-часовыми параметрами позволяет повысить пластичность исследуемого сплава, который дополнительно содержит марганец в количестве 0,25 %, в 2,5 раза.

Год издания: 
2009
Номер: 
6
УДК: 
661.74:669.14.046.554
С. 88—92, укр., Іл. 3. Табл. 2. Бібліогр.: 8 назв
Литература: 

2. Постников Н.С. Коррозионностойкие алюминиевые сплавы. — М.: Металлургия, 1976. — 303 с.
3. Мондольфо Л.Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов. — М.: Металлургия, 1979. — 640 с.
4. Кулініч А.А., Гаврилюк В.П., Рябініна О.О., Доній О.М. Фазово-структурний склад і механічні властивості сплаву Al-6 % Mg-2 % Zn-0,5 % Fe-0,5 % Si з добавками берилію після різних режимів відпалу// Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2007. — № 3. — С. 101—104.
5. Кулініч А.А., Гаврилюк В.П., Рябініна О.О. Вплив параметрів відпалу на структуру та механічні властивості ливарного сплаву Al-6 % Mg-2 % Z з домішками кремнію // Металознавство та обробка металів. — 2007. — № 2. — С. 28—32.
6. Постников Н.С. Упрочнение алюминиевых сплавов и отливок. — М.: Металлургия, 1983. — 119 с.
7. Бялік О.М., Доній О.М., Кулініч А.А. Вплив параметрів кристалування на структуру та механічні властивості ливарних сплавів системи Al—Mg—Zn // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2004. — 40, № 1.— С. 118—119.
8. Доній О.М., Кулініч А.А., Рябініна О.О., Стась І.М. Вплив часу витримки між гартуванням і штучним старінням на фазовий склад, структуру та механічні властивості ливарних сплавів системи Al—Mg—Zn, мікролегованих комплексом міді, вуглецю і титану // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2003. — № 5. — С. 51—53.

Полнотекстовый документSize
2009-6-13.pdf573.02 KB

Тематичні розділи журналу

,