Костоглод О.Б.

Дослідження неізотермічної кінетики процесу сульфатизуючого випалу каоліну

Исследование неизотермической кинетики процесса сульфатизирующего обжига каолина