Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук