Електроніка, радіотехніка та засоби телекомунікацій

Співвідношення пропускної здатності і продуктивності систем передачі на базі технології UMTS

Наведено опис поняття “пропускна здатність” у такому вигляді, в якому її подав К. Шеннон. Запропоновано модель системи передачі дискретної інформації. На прикладі технології UMTS наводяться трансформації оригінальної формули пропускної здатності Шеннона в міру перетворення інформації на кожній ділянці моделі системи передачі.

Метод виявлення пізніх потенціалів передсердь на основі аналізу власних підпросторів вейвлет-образів електрокардіосигналів

Розглядається можливість застосування математичного апарату ортогональних перетворень до проблеми виявлення пізніх потенціалів передсердь (ППП) у системах електрокардіографії високого розрізнення. Пропонується комплексний підхід, який дозволяє виділити низькоамплітудну високочастотну складову електрокардіосигналу з ППП за допомогою вейвлет-перетворення з подальшим розподілом на діагностично важливий сигнал і шум розкладом у базисі власних векторів. Наводяться результати модельного експерименту з виявлення ППП в системі MATLAB з використанням запропонованого методу.

Застосування надширокосмугових імпульсних радіосигналів у супутникових системах зв’язку і системах дальнього радіозв’язку

Розглянуто можливість та оцінено ефективність застосування надширокосмугових імпульсних радіосигналів (IR-UWB) для дальнього зв’язку. Для оцінки параметрів цих сигналів, як приклад, взято канал зв’язку із штучним супутником Землі на висоті 700 км. Для зниження ступеня поглинання вибрано вікно відносної “прозорості” атмосфери 70–170 ГГц, спектр сигналу обмежений цією смугою. У результаті розрахунків отримано значення необхідних енергетичних характеристик IR-UWB-сигналу та проведено їх порівняння з характеристиками імпульсного сигналу радіолокаційної станції.