Рижов Р.М.

Рижов Роман Миколайович, доктор технічних наук, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Застосування імпульсних електромагнітних дій для керування процесом кристалізації з’єднань при точковому контактному зварюванні

Наведено результати досліджень впливу зовнішніх елек¬тромагнітних діянь на процеси кристалізації зварних з’єднань із конструкційних і нержавіючих сталей, а також з’єднань із різнорідних матеріалів при точковому контактному зварюванні. Досліджено зміни в структурі різних зон зварної точки. При порівнянні зразків, отриманих точковим контактним зварюванням у штатному режимі і з використанням імпульсних ЕМД, зафіксовано підвищення дисперсності структури зі зменшенням ширини дендритів практично у 2 рази.

Визначення механічних властивостей зварних з’єднань, виконаних точковим контактним зварюванням із застосуванням зовнішніх електромагнітних дій

У роботі визначалися механічні властивості з’єднань, отриманих точковим контактним зварюванням із застосуванням зовнішніх електромагнітних дій (ЕМД). Наведено результати досліджень впливу зовнішніх ЕМД на механічні властивості зварних з’єднань з конструкційних і нержавіючих сталей, а також з’єднань із різнорідних матеріалів. Проведено аналіз і запропоновано типи зразків, які доцільно використовувати при статичних випробуваннях точкових з’єднань для мінімізації спотворення експериментальних даних.

Визначення параметрів імпульсних електромагнітних дій для керування процесом переносу електродного металу

Розроблено математичну модель для визначення оптимальних параметрів керуючих магнітних полів для умов зварювання плавким електродом із врахуванням теплофізичних властивостей матеріалу краплі в розплавленому стані і електричних параметрів режиму зварювання. Визначено оптимальні градієнти і амплітуди індукції для ефективного керування процесом переносу електродного металу. Досліджено зміни параметрів масопереносу при зварюванні з імпульсними електромагнітними діями.

Очищення поверхні керамічних матеріалів у газовому розряді

Наведено результати досліджень очищення тліючим розрядом у середовищі аргону поверхні п’єзокераміки перед її зварюванням, паянням і склеюванням. Методом змочування поверхні дистильованою водою встановлено, що обробка потоком прискорених іонів робочого газу ефективно видаляє жирові забруднення з поверхні. Експериментально визначено оптимальну зону розміщення поверхні, що обробляється, в міжелектродному проміжку. Показано, що “суха” іонна обробка є ефективною альтернативою рідинній хімічній обробці із застосуванням летких розчинників