Трембус І.В.

Трембус Ірина Віталіївна, молодший науковий співробітник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Одержання солом’яних волокнистих напівфабрикатів пероцтовим способом делігніфікації

Досліджено вплив основних технологічних параметрів процесу отримання солом’яних волокнистих напівфабрикатів пероцтовим способом делігніфікації. Отримано рівняння регресії процесу одержання солом’яних волокнистих напівфабрикатів з використанням методу повного факторного експерименту. Визначено основні характеристики процесу пероцтової делігніфікації пшеничної соломи.

Ресурсозберігаючі технології перероблення стебел міскантуса

Досліджено технологічні процеси одержання із стебел міскантуса волокнистих напівфабрикатів (ВНФ) для виробництва картонно-паперової продукції, мікрокристалічної целюлози і паливних пелет. Визначено хімічний склад стебел міскантуса гігантеуса. Встановлено, що стебла міскантуса містять більше целюлози, пентозанів, мінеральних речовин і менше лігніну порівняно з деревиною. Досліджено вплив основних технологічних параметрів на показники якості органосольвентних ВНФ із стебел міскантуса.

Сольволізна делігніфікація стебел кенафу і сорго цукрового

Вивчено хімічний склад стебел кенафу і сорго цукрового. Встановлено, що стебла кенафу і сорго цукрового містять більше целюлози, пентозанів, мінеральних речовин і менше лігніну порівняно з деревиною. Досліджено вплив основних технологічних параметрів на показники якості органосольвентних волокнистих напівфабрикатів, одержаних із стебел кенафу і сорго цукрового. Експериментально доведено можливість вибілювання органосольвентної целюлози із стебел кенафу пероксидом водню без використання сполук хлору до білості 80 %.

Обґрунтування методики визначення вмісту холоцелюлози в недеревній рослинній сировин

Запропоновано методику визначення вмісту холоцелюлози в недеревній рослинній сировині, яка враховує особливості їх анатомічної будови і хімічного складу. Показано, що сталий рівень концентрації пероцтової кислоти і пероксиду водню встановлюється після семи діб насичення розчину. Встановлено залежність вмісту холоцелюлози від тривалості обробки різних представників однорічних рослин. Рекомендовано проводити обробку недеревної рослинної сировини розчином пероцтової кислоти впродовж 30 хв.

Оптимізація органосольвентних способів одержання солом'яної целюлози

У результаті математичної обробки одержаних експериментальних даних за допомогою повного факторного експерименту типу 22 були розраховані адекватні статистичні моделі процесу делігніфікації пшеничної соломи лужно-сульфітно-спиртовим, аміачно-сульфітно-спиртовим та двостадійним лужно-спиртовим способами варіння з додаванням антрахінону. Проведено пошук оптимальних значень технологічних параметрів процесів із використанням критерію оптимізації Харрінгтона. Встановлено, що найбільш придатним для отримання солом'яної целюлози є лужно-сульфітно-спиртовий спосіб делігніфікації соломи пшениці.