Письменний Є.М.

Письменний Євген Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Структура потоку і теплообмін у каналах тепловідводів при розрізанні ребер і їх поворотах

Наведено результати експериментального дослідження структури потоку (розподілів осереднених у часі швидкостей і їх пульсацій) і теплообміну в міжреберних напіввідкритих каналах при оптимальній глибині розрізки (hp/h  0,6) і повороті розрізних частин ребер на кут   10–30. Обґрунтовано пряму кореляцію інтенсифікації теплообміну і зростання сумарної збуреності потоку.

Дослідження структури потоку в міжреберних каналах поверхонь з пластинчаcто-розрізним оребренням методами числового моделювання

Наведено результати числових розрахунків структури потоку в напіввідкритих каналах, утворених розрізними ребрами. Числові дані з достатньою достовірністю підтверджуються експериментально. Показано, що розрізка ребра приводить до виникнення аеродинамічних ефектів різноманітної природи, що сприяють інтенсифікації теплообміну.