Генкін О.М.

Генкін Олексій Михайлович, старший науковий співробітник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Поляризаційні характеристики електролюмінесценції, що супроводжує електричний пробій p–n-структур на карбіді кремнію

Уперше отримано спектральну залежність ступеня лінійної поляризації електролюмінесценції, що супроводжує елек¬тричний пробій сплавних p–n-структур, виготовлених на основі політипів SiC–4Н, 6Н, 15R, а також кубічного карбіду кремнію в діапазоні 1,4–3,8 еВ. Структури розміщували на гранях кристалів, паралельних і перпендикулярних до кристалографічної осі С. Випромінювання виводили з боку тонкої р-області перпендикулярно та під гострим кутом до робочої грані кристала.

Широкосмугові еталонні випромінювачі для УФ-області на основі карбіду кремнію

Досліджено вплив мікроплазмової структури, робочої напруги, температури на ультрафіолетову компоненту спектрального розподілу квантового виходу світлодіодів на основі SiC-6 H і SiC-15 R , що працюють у режимі електричного пробою. Виявлено закономірний зв'язок характеристик зразків із властивостями вихідних кристалів та мікроплазмовою структурою пробою. Отримані результати свідчать про можливість розширення діапазону стабільної роботи приладів в ультрафіолетову область до 25 0 нм.