Гермаш Л.П.

Гермаш Людмила Павлівна, доктор технічних наук, професор, професор, заcтупник декана фізико-математичного факультету, завідувачка кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Поляризаційні характеристики електролюмінесценції, що супроводжує електричний пробій p–n-структур на карбіді кремнію

Уперше отримано спектральну залежність ступеня лінійної поляризації електролюмінесценції, що супроводжує елек¬тричний пробій сплавних p–n-структур, виготовлених на основі політипів SiC–4Н, 6Н, 15R, а також кубічного карбіду кремнію в діапазоні 1,4–3,8 еВ. Структури розміщували на гранях кристалів, паралельних і перпендикулярних до кристалографічної осі С. Випромінювання виводили з боку тонкої р-області перпендикулярно та під гострим кутом до робочої грані кристала.

Природа магнітних ефектів при нагріванні загартованих сплавів Fe–C

Методом побудови дискретних циклічних термомагнітних кривих проведено аналіз магнітних ефектів при нагріванні загартованих залізовуглецевих сплавів. Установлено температурні інтервали зміни намагніченості, які відповідають різним стадіям утворення відносно стабільного карбіду залізацементиту.

Квантово-хімічне дослідження взаємодії поверхневих структур кремнію та карбіду кремнію з перехідними металами

Проведено дослідження взаємодії поверхневих структур кремнію та карбіду кремнію з перехідними металами. Розглянуто електронну структуру оксидів металів V, Cr, Ni, Mo і W.

Широкосмугові еталонні випромінювачі для УФ-області на основі карбіду кремнію

Досліджено вплив мікроплазмової структури, робочої напруги, температури на ультрафіолетову компоненту спектрального розподілу квантового виходу світлодіодів на основі SiC-6 H і SiC-15 R , що працюють у режимі електричного пробою. Виявлено закономірний зв'язок характеристик зразків із властивостями вихідних кристалів та мікроплазмовою структурою пробою. Отримані результати свідчать про можливість розширення діапазону стабільної роботи приладів в ультрафіолетову область до 25 0 нм.