Постульга О.С.

Постульга Олексій Сергійович, студент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Дослідження характеристик L-подібного і крос-хвилеводу варіаційним методом

У пристроях НВЧ отримали застосування хвилеводи з однією та двома вставками — L-подібні та крос-хвилеводи, тому існує необхідність пошуку нових ефективних і швидких методів розрахунку характеристик таких хвилеводів. Для розрахунку власних значень хвиль L-подібного та крос-хвилеводу з довільними геометричними параметрами застосований варіаційний метод. Ортогональні по площі розглядуваних хвилеводів поліноми невідомі. Розглянуто кілька видів апроксимацій поля: на основі тригонометричних і степеневих функцій.

Розрахунок силових ліній електричного поля власних хвиль відкритої гребінки

На основі чисельного розв’язку граничної задачі були розраховані і побудовані силові лінії електричного поля власних хвиль відкритої гребінки. Розподіл електричного поля в гребінці не є таким простим, як зображується звичайно.

Точність розрахунку дисперсії відкритої гребінки з нескінченно тонкими гребенями

Одержано співвідношення між порядком системи лінійних лгебричних рівнянь для амплітуд коливань у резонаторах та числом врахованих просторових гармонік, при яких знайдені розв’язки дисперсійного рівняння методом астинних областей для відкритої гребінки з нескінченно тонкими гребенями найбільш точні. Знайдено залежність відносної різниці розв’язків дисперсійного рівняння методу частинних областей та методу факторизації від фазового зсуву нульової просторової гармоніки на періоді гребінки.