Прокопенко К.А.

Прокопенко Катерина Анатоліївна, аспірантка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Модифікована методика оцінки ефективності систем передачі інформації

Наведено модифіковану методику оцінки ефективності систем передачі інформації, що доповнює відому методику А.Г. Зюко. Запропоновано нову шкалу інформаційної ефективності, а також коректне відображення показників частотної, енергетичної та інформаційної ефективності для дискретних і неперервних систем передачі в області, обмеженій границею Шеннона. Показники ефективності оцінюються при зміні вимог до достовірності прийому сигналів різних видів модуляції.

Співвідношення пропускної здатності і продуктивності систем передачі на базі технології UMTS

Наведено опис поняття “пропускна здатність” у такому вигляді, в якому її подав К. Шеннон. Запропоновано модель системи передачі дискретної інформації. На прикладі технології UMTS наводяться трансформації оригінальної формули пропускної здатності Шеннона в міру перетворення інформації на кожній ділянці моделі системи передачі.