Доній О.М.

Доній Олександр Миколайович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Механічні властивості ливарних сплавів системи Al—Mg після природного старіння

Досліджено вплив природного старіння на механічні властивості сплавів АМг5К, АМг6л і АМг10. Встановлено, що для сплавів АМг5К і АМг6л після природного старіння протягом трьох років рівень тимчасового опору розриву підвищується відповідно до 15 і 5 %, а відносне видовження сплавів зростає відповідно до 40 і 10 %. Після природного старіння протягом трьох років рівень тимчасового опору розриву сплаву АМг10 зростає до 3 %, а відносне видовження знижується до 70 %.

Фазово-структурний склад і механічні властивості сплаву АЦ4Мг з домішками заліза та берилію

Досліджено вплив берилію на фазово-структурний склад і механічні властивості сплаву АЦ4Мг із вмістом заліза 0, 5 %. У цьому сплаві встановлено оптимальний вміст берилію, що забезпечує утворення більш компактної залізовмісної фази та підвищення рівня механічних властивостей.