Дорошенко Д.В.

Дорошенко Дмитро Вікторович, магістрант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Дослідження температурного поля в дисперсних багатофазних системах

Досліджено температурне поле при проведенні процесу грануляції в апараті з псевдозрідженим шаром. Встановлено основні закономірності його зміни. Запропоновано нову методику вимірювання і обробки отриманих даних.