Жуковська О.А.

Жуковська Ольга Анатоліївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Дослідження закону дистрибутивності в розширеному інтервальному просторі

У статті досліджується закон дистрибутивності в розширеному інтервальному просторі. Дослідження проведено для інтервальних величин, заданих у формі центр–радіус. Запропоновано класифікацію інтервалів, на основі якої множина інтервалів представлена як об’єднання трьох підмножин, що визначаються співвідношеннями значень центрів та радіусів. Сформульовано умови виконання закону дистрибутивності, які вимагають належності трійки інтервалів і суми двох інтервалів до однієї підмножини. Наведено умови, за яких сума двох інтервалів буде належати до тієї ж підмножини, що й інтервали, які додаються.

Дослідження закону дистрибутивності в класичній інтервальній арифметиці для загального випадку

Досліджено закон дистрибутивності в класичній інтервальній арифметиці. Дослідження проводилося для інтервальних величин, заданих у формі центр—радіус. Проведено класифікацію інтервалів, на основі якої множина інтервалів подана як об’єднання трьох підмножин, які визначаються співвідношеннями значень центрів і радіусів. Сформульовано умови виконання закону дистрибутивності, які вимагають належності трійки інтервалів і суми двох інтервалів до однієї підмножини. Наведено умови, за яких сума двох інтервалів буде належати до тієї ж підмножини, що й інтервали, які додаються.

Дослідження властивостей модифікованої оцінки дисперсії випадкової величини за вибіркою незалежних спостережень

Запропоновано модифіковану оцінку, яка дає можливість обчислювати поточне значення дисперсії випадкової величини в міру накопичення незалежних спостережень. Доведено, що така оцінка, як і традиційна, є незсуненою та спроможною. Наведено результати чисельного моделювання.